Del

Små vognmænd frygter at måtte lukke

Små vognmænd frygter at måtte lukke

Rundspørge viser, at hver tredje af de små vognmænd med færre end fem biler frygter, at de må lukke, hvis der kommer krav om grøn omstilling, før priserne på elbiler og el er nede i niveau med de nuværende priser på dieselbiler og dieselolie.

--------------------

12. december 2022

Den grønne omstilling kan blive enden på mange små vognmandsforretninger. Det er tilbagemeldingen i en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND foretog blandt DTL’s medlemmer sidst i november.

Hver tredje (35 procent) blandt vognmænd med op til fem biler svarer således, at de kommer til at lukke eller afhænde forretningen, hvis de bliver pålagt at skifte til el, inden teknologi og omkostninger ved eldriften er på niveau eller tæt på niveauet for dieselbilers vedkommende.

Blandt vognmænd med seks til ti biler svarer næsten lige så mange, at de må lukke eller afhænde forretningen i så tilfælde.

På det meget konkrete spørgsmål ”Tror du, at din forretning vil overleve den grønne omstilling?”, afslører den største gruppe på 45 procent usikkerhed og svarer ”ved ikke”. Hver femte tror ikke, at forretningen overlever omstillingen. Blandt de små vognmænd med op til fem biler tror hver fjerde (24 procent) ikke, at de overlever. Mest optimistisk er de allerstørste vognmænd med mere end 50 biler, hvor 90 procent svarer ja til spørgsmålet.

Tror du, at din forretning overlever den grønne omstilling?

Kilde: Rundspørge om den grønne omstilling af transportbranchen, DANSKE VOGNMÆND november 2022.

Hver femte tror ikke, at forretningen overlever omstillingen. Blandt de små vognmænd med op til fem biler tror hver fjerde (24 procent) ikke, at de overlever.

El er slet ikke nok fremme

Respondenterne i undersøgelsen har mulighed for at kommentere, og her luftes risikoen for, at forretningen ikke overlever omstillingen til el.

”Vi ville ikke kunne opfylde vores kunders behov før om mange, mange år og måtte lukke butikken. Elvarebiler, der dækker vores behov mht. lastekapacitet og rækkevidde, findes simpelthen ikke,” understreger en vognmand, der bekræftes af en kollega:

”El er slet ikke langt nok fremme til lastbiler inden for entreprenør/skovkørsel. Hvis vi bliver pålagt det, lukker jeg forretning og skifter erhverv,” siger han.

”Her i huset frygter vi fremtiden og ved ikke, om vi kan se os i den. Vi må forsøge at videresende de udgifter, der bliver pålagt os. Hvis ikke dette lykkes, vil alternativet være at lukke,” bemærker en tredje vognmand.


Villighed til at skifte kommer an på…

På spørgsmålet om, hvad der skal til, for at der er villighed til at skifte fra diesel til el, svarer to ud af tre, at el-teknologien skal svare til den funktion, de nuværende biler har i virksomheden. Og her kommer tvivlen til udtryk i kommentarsporet i rundspørgen:

”Da jeg næsten altid kører med fuldt læs (56 t) og kører cirka 400 km om dagen med en kranbil, skal batterierne værre meget bedre, før jeg kan omstille til el,” skriver en, mens en anden bemærker:

”Opladningstiden skal ned på samme tidsforbrug som at tanke diesel. Rækkevidde skal op på mindst 1.000 km på en opladning.”

En tredjes kommentar refererer til de mange, der brændte sig, da Euro 6-kravet i sin tid kom med så kort respit, at nogle ikke kunne nå at forrente de Euro 5-lastbiler, de lige havde købt:

”Sikkerhed for at det er den rigtige vej at gå, og at man ikke finder på noget nyt kort tid efter.”

 

Hvad skal der til, for at du ville være åben for at omstille fra diesel til el?

Kilde: Rundspørge om den grønne omstilling af transportbranchen, DANSKE VOGNMÆND november 2022.


Appeller til politikerne

Flere vognmænd appellerer til politikerne om at klappe hesten, når det kommer til omstilling af den tunge transport:

”Kære politikere. Kom frem med rammerne for grøn omstilling, så skal branchen og leverandørerne hertil nok løse opgaven. Husk, at vi bruger bilerne op til 14 år, før de skiftes, så lav venligst ikke lovgivning, der rammer bagud på investeringer, som vi ikke kunne gøre anderledes med de muligheder, vi havde på det tidspunkt,” siger en.

Også en anden husker på afskrivningstiden for investeringerne:

”Med leveringstider på to år og cirka otte år til afskrivning af et køretøj er der brug for en lang omstillingsperiode, hvis vi skal kunne overleve og holde en fornuftig økonomi.”

En vognmand foreslår, at politikerne høster de lavthængende CO2-gevinster, inden de beslutter et skifte fra diesel til el, fx ved at tillade højere totalvægte og dermed mindske antallet af transporter med det deraf følgende lavere dieselforbrug.

Forskel på små og store vognmænd

Det kræver ressourcer at være på forkant, når det gælder den grønne omstilling. Og det afspejler rundspørgen.

To ud af tre vognmænd følger med i den teknologiske udvikling indenfor elektriske lastbiler/varebiler. For de største vognmænds (med flere end 21 lastbiler i vognparken) vedkommende følger 80-90 procent med.

Kun cirka hver sjette vognmand har selv prøvekørt en elektrisk lastbil/varebil. Blandt vognmænd med mere end 21 biler i flåden har hver anden kørt en tur i de nye biler.

 

Har du regnet på, hvordan eldrift ville kunne fungere helt eller delvis i din virksomhed?

Kilde: Rundspørge om den grønne omstilling af transportbranchen, DANSKE VOGNMÆND november 2022.

 

Bare 20 procent af DTL’s medlemmer har regnet på, hvordan eldrift vil fungere i deres virksomhed. Blandt medlemmer med mere end 21 biler har mellem 50 og 70 procent regnet på eldriften. Omkring 10 procent af de små vognmænd med op til 10 biler har regnet på sagen.

Samme forskel gør sig gældende, når det gælder villigheden til gradvist at omstille vognparken fra diesel til el, hvis priser på teknologi, ladeudstyr og el kom ned i nærheden af omkostningerne ved at køre på diesel.

Blandt de store med flere end 21 biler svarer 80-90 procent ”ja”, mens især de små vognmænd med en til fem biler er mere skeptiske – her svarer bare hver anden ”ja”.

Kære politikere. Kom frem med rammerne for grøn omstilling, så skal branchen og leverandørerne hertil nok løse opgaven. Husk, at vi bruger bilerne op til 14 år, før de skiftes, så lav venligst ikke lovgivning, der rammer bagud på investeringer, som vi ikke kunne gøre anderledes med de muligheder, vi havde på det tidspunkt.

OM RUNDSPØRGEN

256 ud af 1.440 medlemmer har besvaret spørgeskemaet, som blev sendt ud fra den 22. til den 28. november 2022.

REDAKTION

 

TEKST OG FOTO: Niels Møller Madsen

TILRETTELÆGGELSE: Thomas Rumph

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 9, 2022