Del

Rundspørge: Mere kapacitet på motorvejene ønskes

Vognmændene vil have mere motorvejskapacitet

Motorvejen syd om Odense og E45 fra Lillebælt til Randers bør udvides.

Det mener hver tredje vognmand i en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har gennemført op til, at Folketinget i løbet af foråret går i gang med infrastrukturforhandlinger.

--------------------

6. april 2021

Efter at have ligget stille siden S-regeringen trådte til i 2019 er der nu udsigt til, at der snart igen kommer gang i infrastrukturforhandlingerne i Folketinget.

DANSKE VOGNMÆND har i den forbindelse spurgt DTL's medlemmer, hvilke motorveje og/eller broer, de mener, det er vigtigst at få bygget. Rundspørgen viser, at der på tværs af landet er enighed om, at Fynske Motorvej bør udvides på strækningen syd om Odense. Det svarer hver tredje vognmand i rundspørgen.

Næsten lige så mange ønsker kapaciteten på E45 øget. Som en vognmand skriver i en kommentar:

”Den tosporede motorvej i Østjylland er en stor hæmsko for udviklingen i området, og frygten er klart, at Østjylland ikke kan følge med, hvis der ikke kommer tresporet motorvej snarest. Det har for længe været en sag, der er blevet syltet, hvorfor handling er voldsomt påkrævet. I Randers-området er Randers Bro ligeledes et rigtigt stort problem, hvor det sagtens kan tage 45 min. at komme én kilometer frem.”

Når det gælder nye faste forbindelser, viser rundspørgen, at der på tværs af landet er størst enighed om, at vi bør have en Kattegatforbindelse samt en ny fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg.

Regionale forskelle

En central pointe i resultaterne fra rundspørgen er, at vognmændenes ønsker er meget regionalt betingede. Sjællænderne og vognmændene i hovedstaden ønsker sig således især en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg samt færdiggørelse af motorvejene til bl.a. Kalundborg, Hillerød og Frederikssund. Og så ønsker de betalingen for at krydse Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord hen, hvor peberet gror.

I DTL’s Region Syd er en Als-Fyn-forbindelse højt på ønskesedlen. Det samme er etablering af en Hærvejs-motorvej.

Hærvejs-motorvejen står også højt på listen hos vognmændene i Region Midt/Nord. De ønsker sig derudover en udvidelse af E45, en fast forbindelse til Sjælland over Kattegat samt en tredje fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard opfordrer Folketingets partier til at droppe den traditionelle sognerådstilgang til, hvor der skal lægges ny asfalt eller bygges nye broer, som i nogen grad har præget tidligere forlig på infrastrukturområdet. I stedet bør de fokusere på, hvor der er mest behov.

- Rundspørgen viser ikke overraskende, at der er mange lokale ønsker til infrastruktur lige dér, hvor man netop selv har behovet. Det er jo helt forståeligt fra vognmandsperspektivet. Men selv om politikere også er valgt lokalt og gerne vil pleje lokale interesser, så dur det ikke, hvis kæmpe infrastrukturinvesteringer bliver bestemt i politiske studehandler om, hvis tur det er, eller hvem der bor hvor. Det må være den samlede samfundsmæssige værdi, der vejer tungest, så vi ikke også fremover skal diskutere omfartsveje i Mariager, som ingen rigtigt har efterlyst eller kan argumentere sagligt for, siger han.

HOVEDSTADEN: FÅ NU GJORT DEN HILLERØD-MOTORVEJ FÆRDIG

Hillerød-motorvejen er klar nr. 1, når hovedstadens vogn- mænd bliver bedt om at prioritere, hvilke infrastrukturprojekter på Sjælland, som er vigtigst. Det svarer to ud af tre vognmænd. Halvdelen af hovedstadens vognmænd har Frederikssund-motorvejens færdiggørelse højt på ønskesedlen. På en tredjeplads kommer en havnetunnel i København. Den ønsker knap hver tredje.

Det er også i hovedstadsområdet, at man finder flest vognmænd, som ønsker en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg realiseret. Det svarer fire ud af ti.

Motorvejs- og broprojekter udenfor hovedstaden/Sjælland ser ikke ud til at have særlig interesse længst østpå. Dog ser fire ud af ti gerne, at Fynske Motorvej bliver udbygget på strækningen syd om Odense. Og hver femte mener, at en fast forbindelse over Kattegat bør prioriteres.

TOP-3 OVER PRIORITEREDE MOTORVEJE

Region Hovedstaden: Hvilke af følgende regionale motorveje m.v. på Sjælland/København så du gerne gennemført snarest?

REGION ØST (SJÆLLAND OG ØERNE): KALUNDBORG-MOTORVEJEN ER VIGTIGST

Ude på Sjælland er prioriteringerne helt anderledes end i det nærliggende hovedstadsområde. Færdiggørelsen af motorvejen til Kalundborg er således øverst på listen. Det mener godt halvdelen af vognmændene i Region Øst. På de to næste pladser kommer motorvejsforbindelser til og fra Næstved: Etablering af motorvej mellem henholdsvis Rønnede og Næstved samt Næstved og Slagelse. Det mener lidt mere end hver tredje sjællandske vognmand. Hver fjerde mener, at staten skal færdiggøre motorvejene til Frederikssund og øge kapaciteten på Ring 4 rundt om København.

De sjællandske vognmænd er mere interesserede i motorvejsprojekter i det jysk-fynske end deres københavnske kolleger. Således mener næsten halvdelen,

at staten bør prioritere at udbygge Fynske Motorvej syd om Odense og hver tredje synes, at kapaciteten bør øges på E45 fra Lillebælt til Randers.

En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg prioriteres af godt fire ud af ti, mens lidt under hver tredje synes, at vi skal bygge en fast forbindelse over Kattegat.

TOP-3 OVER PRIORITEREDE MOTORVEJE

Hvilke af følgende regionale motorveje m.v. på Sjælland/København så du gerne gennemført snarest?

REGION MIDT/NORD: GIV OS EN HÆRVEJS-MOTORVEJ

Vest for Storebælt skifter billedet af prioriteringerne helt sammenlignet med øst for bæltet, når det gælder ny infrastruktur. Øverst på ønskesedlen er her en ny Hærvejs-motorvej. Det ønsker næsten halvdelen af de adspurgte vognmænd fra regionen. Tæt efter følger færdiggørelsen af Rute 18-motorvejen rundt om Herning samt øget kapacitet på E45 fra Lillebælt til Randers. 

Endelig ønsker hver tredje af de adspurgte en hurtigere vejforbindelse på ruten fra Herning over Skive til Hanstholm.

Når det gælder broer, er de midt- og nordjyske vognmænd mest optaget af at få etableret en ny fast forbindelse over Limfjorden ved Aalborg. Det mener lidt over halvdelen. Fire ud af ti ønsker desuden en fast forbindelse over Kattegat til Sjælland.

Sjællandske infrastrukturprojekter lader de jyske vognmænd kolde.

TOP-3 OVER PRIORITEREDE MOTORVEJE
Hvilke af følgende regionale motorveje mv. i Jylland/Fyn så du gerne gennemført snarest?

REGION SYD: MERE KAPACITET PÅ FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE

DTL’s Region Syd tæller blandt sine medlemmer også Fyns Vognmandsforening. I det lys skal den klare efterlysning af en udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense måske ses. Mere end halvdelen af de adspurgte vognmænd i regionen synes det. På en delt andenplads i regionens prioritering af infrastruktur står udbygning af E45 fra Lillebælt til Randers samt etablering af Hærvejs-motorvejen. Helt specielt for regionen prioriterer de også en motorvejsforbindelse fra Horsens ud til E45. Det svarer hver femte.

Som noget helt særligt og som de eneste prioriterer regionen en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Infrastrukturprojekter øst for Storebælt har ingen interesse i Region Syd.

TOP-3 OVER PRIORITEREDE MOTORVEJE
Hvilke af følgende regionale motorveje mv. i Jylland/Fyn så du gerne gennemført snarest?

DTL: Økonomien skal vægte højest

Overordnet mener DTL - Danske Vognmænd, at Folketinget som udgangspunkt skal prioritere de infrastrukturprojekter, der giver størst samfundsøkonomisk afkast.

- Der er selvfølgelig mange hensyn at tage, når man drøfter infrastrukturinvesteringer indenfor det finansministerielle råderum. Og ét af de centrale valg, som politikerne skal træffe, er, hvor og hvor meget vi som samfund ønsker at investere i dansk infrastruktur i de kommende år og ikke mindst, hvor behovet er størst, og hvor vi får mest for pengene. Det er helt oplagt, at motorvejen over Vestfyn og syd om Odense ligesom E45, den østjyske motorvej, længe har været flaskehalse i den landsdækkende trafik, ikke mindst for gods-transporten. Så de må være prioriterede opgaver, siger han.

- Men vores samfund har også et kæmpe behov for at investere i infrastruktur, som er med til at skabe udvikling og vækst på lidt længere sigt. Vi skal altså både sætte gang i projekter, som løser problemer her og nu og i projekter, som skaber udvikling, når vi kigger nogle år frem, siger Erik Østergaard og påpeger, at en dysfunktionel infrastruktur kan udvikle sig til en kæmpe samfundsøkonomisk hæmsko.

- Nedslidning, manglende kapacitet, mangel på ressourcer til tidssvarende investeringer eller udbygninger udvikler sig med tiden fra at være individuelle irritationsmomenter og daglige gener i trængslen til at blive samfundsmæssige milliardtab i form af tab af årsværk, manglende vækst og dynamik, tab af konkurrencekraft osv., siger han.

REDAKTION

----------

Tekst: Niels Møller Madsen

Foto: Claus Perregaard

Illustrationer: Vejdirektoratet

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND

Nr. 4, april 2021