Del

Opgiver at opkræve p-afgifter

Opgiver at opkræve p-afgifter

Et britisk firma skal stå for opkrævningen i udlandet af ubetalte p-afgifter fra de danske rastepladser.

Men firmaet kan reelt ikke opkræve p-afgifter for køretøjer fra en række af de østeuropæiske lande, som udgør en stor del problemet.

Hvad nu? 

-------------------------------

1. marts 2021

Det halter voldsomt med at få pengene kradset ind i særligt Østeuropa for Euro Parking Collection (EPC), som har fået opgaven med at opkræve ubetalte p-afgifter fra udenlandske lastbiler på danske rastepladser. Faktisk står det klart, at EPC ikke har mulighed for at skaffe de oplysninger, der ellers er en forudsætning for, at firmaet er i stand til at udsende opkrævninger på ubetalte p-afgifter i en række østeuropæiske lande.

Det viser svar, DANSKE VOGNMÆND har modtaget og tal fra Aarhus Kommune og Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, som vi har fået aktindsigt i. Begge kommuner samarbejder med EPC om opkrævning af p-afgifter i udlandet.

EPC oplyser selv, at firmaet ikke kan hjælpe med opkrævning af ubetalte p-afgifter til køretøjer fra bl.a. Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Letland og Slovenien. I Polen har EPC kun mulighed for at fremskaffe oplysningerne og efterfølgende udsende opkrævninger, hvis der fremsendes billeddokumentation vedr. køretøjet til de polske myndigheder. Det fremgår af et skriftligt svar fra Aarhus Kommune.

Tallene herfra viser fx, at ikke en eneste af de knap 200 ubetalte afgifter, som Aarhus Kommune i 2018 overdrog til EPC til opkrævning i Polen og Rumænien, er blevet betalt.

EPC oplyser selv, at firmaet ikke kan hjælpe med opkrævning af ubetalte p-afgifter til køretøjer fra bl.a. Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Letland og Slovenien.

Stor opgave i Østeuropa

Samlet set er EPC dermed ikke i stand til at opkræve ubetalte danske p-afgifter i lande, hvor en stor del af de lastbiler, der parkerer ulovligt på danske rastepladser, hører til. En opgave, som Færdselsstyrelsen i Danmark ellers specifikt har hyret EPC til.

Det var ellers øjensynligt gode nyheder, da Færdselsstyrelsen i januar kunne meddele, at man havde lavet en aftale med EPC om at opkræve ubetalte parkeringsafgifter for skyldnere i udlandet. Færdselsstyrelsens vicedirektør sagde i december-udgaven af DANSKE VOGNMÆND, at aftalen snart var klar, og at EPC har en god "track record".

Og der er virkeligt noget at gå i gang med: Ifølge Færdselsstyrelsen blev der fra 1. januar 2019 og til 30. november 2020 udskrevet godt 8.000 p-afgifter til udenlandske køretøjer, hvoraf 6.600 ikke var betalt i januar 2021.

For den nye samarbejdspartner ligger der en stor opgave med at opkræve ubetalte p-afgifter fra de danske rastepladser i særligt lande i Østeuropa og Baltikum. Der er fx udskrevet godt 4.800 p-afgifter til køretøjer fra Polen, Rumænien og Litauen ifølge tal fra Færdselsstyrelsen.

Tusindvis af afgifter til østeuropæiske biler

Fra 1. januar 2019 og til 30. november 2020 blev der udskrevet godt 8.000 p-afgifter til udenlandske køretøjer på de statslige rastepladser.

Af dem var 6.600 ikke betalt i januar 2021.

Der er udskrevet godt 4.800 p-afgifter til køretøjer fra Polen, Rumænien og Litauen.

Færdselsstyrelsen: Vi ved ikke, om opkrævning er mulig

Vi har foreholdt Færdselsstyrelsen oplysningerne om EPC’s manglende succes med opkrævning i Østeuropa. Styrelsen svarer i en skriftlig kommentar:

"Når Færdselsstyrelsen skal vurdere og evaluere samarbejdet med EPC, er det først og fremmest den samlede succesrate, der er interessant, men skulle det vise sig, at opkrævningen i visse lande er en udfordring, vil Færdselsstyrelsen have fokus på at finde løsningsmuligheder på disse udfordringer sammen med EPC."

Styrelsen bemærker desuden, at de er bekendt med, at EPC på andre områder har opnået en succesrate på 60-80 procent, "men hvorvidt dette kan nås på dette område, ved vi ikke.”

Det afhænger dog af, hvordan man behandler tallene. I de opgørelser, som EPC har sendt til Aarhus Kommune og Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, er det nemlig kun de parkeringssyndere, som EPC har fundet kontaktinfo på, og som firmaet derefter har kunnet sende en opkrævning til, der tæller med.

Det forklarer fx, hvorfor EPC har kunnet opgøre en betalingsrate på 91 procent på opkrævning i Polen i sager oversendt fra Aalborg Kommune i 2018. Af de oprindelige 295 sager fra Aalborg Kommune, udsendte EPC opkrævninger i blot 12 tilfælde, hvoraf de 10 blev betalt. Det lykkedes altså blot EPC at få betalingen hjem i tre procent af sagerne.

Samme mønster gør sig gældende for Rumænien: I 2018 videresendte Aalborg Kommune 96 sager om ubetalte p-afgifter. EPC udsendte på baggrund af de knap hundrede sager bare tre opkrævninger, som blev betalt, og derfor er tallet opgjort som en betalingsrate på 100 procent, og ikke blot tre procent af det samlede antal sager på rumænske køretøjer, som EPC oprindeligt havde fået oversendt fra Aalborg Kommune.

Tallene herfra viser fx, at ikke en eneste af de knap 200 ubetalte afgifter, som Aarhus Kommune i 2018 overdrog til EPC til opkrævning i Polen og Rumænien, er blevet betalt.

Problemet er, at stor del af de p-afgifter, som Færdselsstyrelsen har sendt videre til EPC til opkrævning, vedrører lastbiler i Østeuropa, bl.a. i Polen og Rumænien. Og her har EPC altså enten meget svært ved eller må opgive at skaffe kontaktoplysninger og efterfølgende udsende opkrævninger.

MINISTER: RETSSIKKERHEDSFØLELSEN SKAL STYRKES

Da Færdselsstyrelsen præsenterede aftalen med EPC i januar, udtalte transportminister Benny Engelbrecht, at det skete for at styrke retssikkerhedsfølelsen hos danske vognmænd og chauffører.

- Det vigtigste for mig er ikke, at der kommer penge i statskassen. Det er mere princippet i, at man ikke skal kunne snyde i Danmark og så slippe for regningen, udtalte ministeren til DR.

 

Afgifterne kommer retur – til skraldespanden

Når en udenlandsk lastbil holder ulovligt parkeret på en dansk rasteplads, vil Færdselsstyrelsen fremover sende opkrævningen til EPC, som så går i gang med at finde kontaktoplysninger i det pågældende lands motorregister på ejeren af køretøjet. Lykkes det, fremsender EPC et påmindelsesbrev og evt. en rykkerskrivelse til ejeren. Færdselsstyrelsen oplyser, at man har valgt EPC, fordi firmaet har specialiseret sig i netop denne opgave, som styrelsen selv mangler kompetence til.

EPC har dog ingen hjemmel til at foretage inkasso, så hvis fx en udenlandsk vognmand ikke betaler afgiften, sendes p-afgiften tilbage til Færdselsstyrelsen, som så må overgive sagen til inddrivelse til Gældsstyrelsen.

I forhold til inddrivelse af p-afgifter uddelt til køretøjer fra fx Polen og Rumænien i Danmark, oplyser Gældsstyrelsen, at man opererer med en såkaldt ”tærskelværdi”, altså en bagatelgrænse, på 1.500 euro.

Det vigtigste for mig er ikke, at der kommer penge i statskassen. Det er mere princippet i, at man ikke skal kunne snyde i Danmark og så slippe for regningen.

 

P-afgifter på 2040 kroner ligger altså under denne grænse og vil ikke blive inddrevet. I gentagelsestilfælde, hvor fx en udenlandsk vognmand har pådraget sig fire-fem p-afgifter à 2.040 kroner, kan styrelsen dog vælge at påbegynde inddrivelse i samarbejde med det pågældende lands myndigheder. Men Gældsstyrelsen har i sig selv ingen myndighed til at inddrive penge i udlandet ved fx at tilbageholde indkomst eller foretage udlæg i ejendele.

 

DTL: GIV MULIGHED FOR AT KLAMPE

Hos DTL – Danske Vognmænd mener adm. direktør Erik Østergaard, at der er behov for mere effektive midler, hvis de ubetalte p-afgifter skal i statskassen:

- Det her ligger meget langt fra de forventninger, som politikere og myndigheder lagde op til, da aftalen med EPC blev indgået. Det er simpelthen en ommer, for det står nu klart, at vi ikke er kommet ét skridt nærmere inddrivelsen af de ubetalte afgifter. Dermed skal danske vognmænd og chauffører fortsat betale, og udenlandske kan slippe afsted med ikke at betale, siger han og fortsætter:

- Det er præcis, som vi har advaret imod, og jeg ser derfor fortsat ingen anden løsning, end at man for det første ophæver den meningsløse skelnen mellem bøder og afgifter, og for det andet sikrer, at Færdselsstyrelsen i lighed med politiet får mulighed for at klampe og dermed fremover klamper udenlandske lastbiler også for p-afgifter, hvis ikke der betales med det samme. Ellers er vi fuldstændig til grin, og den reelle konkurrenceforvridning får lov at fortsætte, siger Erik Østergaard.

REDAKTION

--------------------

Tekst: Thomas Rumph

Foto: Niels Møller Madsen og Claus Perregaard

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

Læs historien i bladet

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, marts 2021