Del

Interview: Masser af arbejde i vente på Femern

Masser af arbejde til vognmænd på Femern

Virksomheder lokalt og i hele Danmark er engageret i at levere til bygningen af den 53 milliarder kroner store Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Både på kort og på langt sigt vil projektet betyder masser af arbejde til vognmændene, vurderer topchef for Femern A/S, Claus Baunkjær.

-------------

10. maj 2021

Den 3. november sidste år traf det tyske retssystem en afgørelse, som endegyldigt afsluttede den lange tyske godkendelse proces af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland, Femern-­tunnelen. Umiddelbart efter kom der for alvor gang i forberedelserne til det knap 53 milliarder kroner dyre projekt.

DANSKE VOGNMÆND har været på besøg i Femern A/S’ hovedkvarter i København til en snak med chefen for det hele, adm. direktør Claus Baunkjær:

- Der sker rigtig meget nede i Rødby. Der er sket kæmpe forandringer i landskabet ved vandet. Vi er i fuld gang med at bygge en stor arbejdshavn, som skal være indgangen til at bygge den meget store fabrik, der skal producere de 79 tunnelelementer, fortæller direktøren.

Indtil videre har mere end 30 danske virksomheder bidraget, mange af dem lokale fra Lolland og Sydsjælland. En masse virksomheder i Danmark kommer til at levere til projektet. Det kommer naturligvis til at kaste noget transport og logistik af sig.

Otte milliarder om året

I anlægsfasen ligger der en masse transport og logi­ stik i det arbejde. Store mængder af byggematerialer skal frem til pladsen. Noget bliver sejlet ind.

- Men forleden fik vi fx kørt store arbejdsmaskiner ind af Frede Andersen og Søn fra Næstved. Der kommer masser af transporter. Vi kommer til at lave en hel by til de mange mennesker, der skal arbejde og serviceres dernede. Og det er arbejde, der kommer til at strække sig over otte til ti år, siger Claus Baunkjær.

- Vi kan se allerede nu, at det her projekt ikke kun er for Lolland eller Sydsjælland. Der bliver travlt der­ nede, men vi kommer til at række ud til hele Danmark. Fx bliver Give Steel fra Brande storleverandør af stål til produktionen. En anden stor virksomhed, Peri fra Greve, skal bl.a. levere forskallinger. Indtil videre har mere end 30 danske virksomheder bidraget, mange af dem lokale fra Lolland og Sydsjælland. En masse virksomheder i Danmark kommer til at levere til projektet. Det kommer naturligvis til at kaste noget transport og logistik af sig, siger han, der mener, at danske virksomheder har været gode til at byde ind som underleverandører.

- Og vi er kun lige startet. I år bruger vi måske to milliarder kroner, om et par år er vi oppe på at bruge otte milliarder kroner om året.

På dupperne hvis man vil være med

Femern A/S’ opgaver er omfattet af udbudslovgivningen. Men de private entreprenører er ikke på samme måde forpligtet til at udbyde opgaverne. Så her gælder det bare om at holde sig til.

- Man skal være oppe på dupperne, hvis man vil være bidragyder. Jeg kan kun opfordre til, at alle, der har en interesse i det, retter henvendelse til de store konsortier og gør opmærksom på, hvad man kan bidrage med. Vi kan allerede nu se, at mange virksomheder har været i stand til at trænge igennem, både små og store og på opgaver af alle størrelsesordener. Så man skal ikke afholde sig fra at byde ind, bare fordi man er en lille vognmandsvirkomhed. Det kloge er, at man følger med i projektet og får taget kontakt til de to hovedkonsortier evt. via nogle af de mange netværk på området, siger Claus Baunkjær.

Øget behov for transport fremover

Hvilken betydning har det færdige projekt for Danmark?

- Sydsjælland og Lolland-­Falster kommer direkte til at ligge på en hovedpulsåre mellem Øresund og Hamborg og får adgang til moderne mobilitet af høj klasse. Fra at ligge lidt yderligt kommer de til at ligge i midten af alting. God infrastruktur er faktisk noget, der tiltrækker virksomheder. Infrastrukturen gør det ikke alene, men kan være med til at tiltrække virksomheder. Vi kan allerede se det på Lolland, hvor de har udlagt erhvervsområder langs motorvejen. Kommunen har grebet det offensivt an for at sikre sig, at man kan høste gevinsterne af forbindelsen. Der er både plads og behov for at etablere virksomheder dernede. Også områder nordligere i Sydsjælland har potentiale til yderligere fremgang, vurderer han og tilføjer:

- Det er klart, at vi ikke kun bygger tunnelen for Lollands skyld. Den er en del af et større infrastruktursystem, der bidrager til at binde Skandinavien og det centrale Europa sammen. Der kommer givetvis mere behov for transport og større transportmæng­der i fremtiden. Hvordan vi får skabt nogle gode og effektive transportsystemer, der kan håndtere det, er et vigtigt spørgsmål.

Femern-forbindelsen i tal

  • Længde: 18 kilometer.
  • Rummer en firesporet motorvej og to elektrificerede jern- banespor.
  • Tunnelen består af 79 enkeltelementer.
  • Et tunnelelement vejer 73.000 tons.
  • Stålforbruget svarer til 50 Eiffeltårne.
  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget.
  • Byggetid: cirka 8,5 år.
  • Rejsetid fra Danmark til Tyskland: ti minutter i bil og syv minutter i tog.
  • Pris: 52,6 mia. kr. i 2015-priser.
  • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret.

Kilde: Femern A/S.

Fremtiden: Masser af transport til tog og lastbil

Vil forbindelsen flytte gods fra lastbilerne til jernbanen?

- Prognoserne viser, at der kommer klart stigende godsmængder, når vi kigger ti­-tyve år frem. Min vurdering er ikke, at det handler om, at vi flytter gods fra den ene transportform til den anden men om, hvordan vi afvikler den samlede godsmængde på en effektiv og forsvarlig måde. Der bliver helt sikkert brug for både godstog og lastbiler. Men det er klart, det kommer til at betyde noget for godstransporten på togene, for vi bliver jo integreret i det store europæiske elektrificerede transportnetværk, og vi er en del af Scan­-Med­-korridoren, som forbinder Skandinavien med Middelhavslandene, siger Claus Baunkjær.

Klimatilpasset tunnel

Tunnelen åbner i 2029, og til den tid kan meget være sket på klimaområdet. Det påvirker planlægningen af projektet, for hvad kører den tunge transport og resten af trafikken på om otte år?

- Skal vi fx have steder ved vores anlæg, hvor man kan tanke brint? Vi planlægger at afsætte arealer til opladning, optankning osv. i begge ender af tunnellen. Vi ser meget til Tyskland og Sverige. De er i fuld gang med at forsøge sig med e­-motorways (elektriske ladekabler over eller i asfalten på motorvejene, red.). Det kommer vi også til at forholde os til, og det forbereder vi os på. Vi kigger helt konkret på, hvordan vi kan forberede et ladesystem ved tunnellen. Heldigvis har vi nogle år at løbe på, før vi tager stilling til, hvordan disse faciliteter skal indgå i tunnellen, siger direktøren, der gerne ser tunnel med tilhørende motorveje og jernbaner som ”en supermoderne og effektiv infrastruktur”, der kan bidrage og understøtte den udvikling, der er i gang.

- Vi vil gerne kunne håndtere alle former for grøn transport, slutter Claus Baunkjær.

MÅSKE PERMANENT ELEMENTFABRIK

Tunnelfabrikken, som Femern A/S er ved at opføre i Rødby, bliver måske permanent. Fabrikken, der koster seks milliarder at opføre, skulle egentlig rives ned efter endt tunnelbyggeri, men regeringen overvejer nu at gøre fabrikken permanent. Det betyder i givet fald, at den ville kunne levere tunnelelementer fx til en evt. kommende Kattegatforbindelse eller en havnetunnel i København.

Kilde: Femern A/S

Vognmand: Helt vildt med aktivitet

Frede Andersen & Søn A/S fra Næstved (FAS) er en af de vognmandsvirksomheder, hvis biler man ofte ser på byggepladsen i Rødby. Afdelingsleder Lars Andersen fra FAS er imponeret over den aktivitet, man bliver mødt med på byggepladsen.

Og svaret er et entydigt ja, når man spørger ham, om FAS har fået noget at lave som følge af tunnelprojektet.

- For et års tid siden, troede vi ikke, at det ville få indflydelse på os. Men én af vores største kunder arbejder dernede, så det har smittet af på os. Især maskintransport har været aktuelt. Vi skaffer og kører også materialer. Fx blev 7.500 tons materialer sejlet fra Djursland til Rødbyhavn. Vi tømmer skibene med lastbiler og kører det ud, hvor det skal bruges på byggepladsen, siger han, der melder, at FAS har været på pladsen næsten hver dag de sidste par måneder.

For et års tid siden, troede vi ikke, at det ville få indflydelse på os. Men én af vores største kunder arbejder dernede, så det har smittet af på os. Især maskintransport har været aktuelt.

Han er ikke i tvivl om, at der også er kørsel til FAS fremover. Lige nu har virksomheden tre lokale vognmænd til at køre for sig for at kunne følge med efterspørgslen.

- Vi kan det med at tømme skibe og levere hurtigt. Men det kræver volumen at være med. Og så er det meget vigtigt, at man kan levere, hvad man lover, siger Lars Andersen.

Han mener, at projektet har stor betydning for de lokale vognmænd. I mange år har der været stille på vognmandsfronten på Falster og Lolland uden for roesæsonen, hvorfor bilerne har trukket nordpå mod Sjælland for at få noget at lave.

Det er nok mere eller mindre slut nu, for nu er der udsigt til fremgang dernede i mange år frem­over, siger Lars Andersen.

Her kan du byde på opgaver

 

 

 

Fehmarn Belt Contractors: www.fehmarnbeltcontractors.com/procurement/

Fehmarn Link Contractors: www.femernlinkcontractors.com/procurement/

Kilde: Femern A/S

REDAKTION

---------------

Tekst: Niels Møller Madsen

Fotos: Femern A/S og FAS

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

 

Læs også historien i DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2021