Del

Bare 4 ud af 2200 p-afgifter opkrævet i Polen

BARE 4 UD AF 2.200 P-AFGIFTER OPKRÆVET I POLEN

Siden årets start er der opkrævet forsvindende få af de tusindvis af ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler. Færdselsstyrelsen fastholder, at det går den rigtige vej, mens transportminister Benny Engelbrecht mener, det stadig er for tidligt at drage konklusioner.

------------

30. august 2021

Tallene taler deres eget sprog. Ved udgangen af juni 2021 havde Euro Parking Collection (EPC), som er hyret af Færdselsstyrelsen, opkrævet betaling for blot fire p-afgifter i Polen ud af de i alt 2.205 ubetalte afgifter udskrevet til polske lastbiler, som Færdsels- styrelsen har videresendt til EPC.

Det viser et svar på en anmodning om aktindsigt, som DANSKE VOGNMÆND har modtaget fra Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen havde ved slutningen af juni videresendt godt 5.000 ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer siden årsskiftet, hvoraf knap 300 var blevet opkrævet af EPC. Seks måneder efter Færdselsstyrelsen begyndte sit samarbejde med EPC om opkrævning af de p-afgifter, som udenlandske chauffører i stor stil kører fra på de danske rastepladser, er der altså kun hentet betaling hjem i lige godt fem procent af sagerne.

UNDTAGELSEN BEKRÆFTER REGLEN

De pauvre tal bekræfter de nedslående forhold, som DANSKE VOGNMÆND tidligere har beskrevet: At EPC reelt ikke kan foretage opkrævninger i en række lande i særligt Østeuropa, hvor tusindvis af synderne bag de ubetalte p-afgifter har hjemadresse, herunder Polen, Rumænien og Bulgarien (DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2021). Rundt regnet 60 procent af de ubetalte p-afgifter, som er videresendt til EPC, er udskrevet til lastbiler fra de tre lande.

DANSKE VOGNMÆND har tidligere afdækket, at EPC ikke kan hente pengene hjem til fx Århus Kommune og Parkeringskontrol Nord. Såvel tal fra Århus Kommune og Parkeringskontrol Nord samt EPC’s egne oplysninger til Århus Kommune om, hvilke lande EPC kan og ikke kan foretage opkrævninger i, bekræfter mønstret: At EPC er magtesløse i lande som Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Letland og Slovenien, og at firmaet kun har stærkt begrænset adgang til det polske motorregister og derfor heller ikke i noget meningsfuldt omfang kan opkræve der.

Færdselsstyrelsen fremdrager selv Litauen som et positivt eksempel. Litauen er dog det eneste land i Østeuropa, hvor succesen for EPC’s opkrævning kan opgøres i andet end en håndfuld procent. Det viser vores tal fra Parkeringskontrol Nord. Det baltiske land er altså undtagelsen, der bekræfter reglen om, at EPC ikke kan opkræve ubetalte p-afgifter i Østeuropa.

Kun fem procent opkrævet

Herunder ses oversigten over antallet af ubetalte p-afgifter fordelt på udvalgte lande pr. 29. juni 2021.

Tallene stammer fra Færdselsstyrelsen.

TILFREDS MINISTER

Transportminister Benny Engelbrecht har hidtil fastholdt, at han mener, at EPC har gode forudsætninger for at foretage opkrævninger for Færdselsstyrelsen i udlandet. Det skete, da han i foråret blev mødt med kritik i Folketinget på baggrund af DANSKE VOGNMÆND’s afsløringer. Ministeren udtalte ved den lejlighed, at det var for tidligt at drage definitive konklusioner om EPC’s mulighed for at løse opgaven.

Vi har på baggrund af de seneste oplysninger spurgt transportministeren, hvorvidt han stadig mener, EPC har gode forudsætninger for opgaven.

“Færdselsstyrelsen har oversendt mere end 5.000 ubetalte parkeringsafgifter til EPC, og ifølge Færdselsstyrelsen har EPC påbegyndt arbejdet med at opkræve alle de oversendte afgifter, og mere end 300 af parkeringsafgifterne er blevet betalt. Det finder Færdselsstyrelsen er et tilfredsstillende resultat på nuværende tidspunkt, og det forholder jeg mig til,” svarer transportministeren på mail.

Irritation over manglende ministersvar

Fra politisk hold er der utålmodighed og irritation over transportminister Benny Engelbrechts ageren.

SF’s retsordfører Karina Lorentzen (SF) bad i juni i Folketinget ministeren om at redegøre for fordele og ulemper ved at lade Færdselsstyrelsen inddrive straksbøder fra udenlandske chauffører, som ellers kører fra regningen.

I sit svar skriver transportministeren, at han henholder sig til, at det ifølge Rigspolitiets opfattelse alene er politiet, der bør kunne tilbageholde køretøjer.

- Det er jo et ikke-svar og blot en opridsning af de eksisterende forhold. Jeg savner en holdningstilkendegivelse fra ministeren. Hvordan giver vi Færdselsstyrelsen mulighed for at opkræve afgifterne ude på rastepladserne, så de udenlandske chauffører ikke bare kører fra betalingen? Det får vi ikke noget svar på, siger Karina Lorentzen.

- Der er i hvert fald to muligheder: Men kan enten give Færdselsstyrelsen myndighed for at klampe køretøjerne eller give politiet ansvaret for også at håndhæve 25-timers-reglen på rastepladserne?

- Jeg er åben for at finde en løsning. Det fungerer i hvert fald ikke, som det er nu. Det er noget rod, at det er fordelt mellem to myndigheder, og ingen kan fuldføre arbejdet, siger SF-ordføreren, som dermed indirekte understreger, at problemet ikke står overfor en politisk løsning.

I mellemtiden kan polske, rumænske og bulgarske køretøjer fortsat køre fra regningen i Danmark, mens bunken af ubetalte p-afgifter til køretøjer fra Østeuropa vokser støt.

INGEN P-AFGIFTER VIDERESENDT TIL GÆLDSSTYRELSEN

Færdselsstyrelsen har fra 1. januar til 16. august 2021 ikke oversendt uopkrævede p-afgifter pålagt udenlandske køretøjer i Danmark til inddrivelse hos Gældstyrelsen.

Det oplyser Færdselsstyrelsen til DANSKE VOGNMÆND.

Færdselsstyrelsen har tidligere oplyst, at såfremt EPC ikke lykkes med opkrævningen af en sag i udlandet, sendes sagen videre til Gældsstyrelsen, der står for den videre inddrivelse.

Færdselsstyrelsen: Det er tilfredsstillende

Færdselsstyrelsen har valgt at fortolke de foreliggende tal positivt, idet styrelsen forklarer, at EPC i cirka 1.000 sager har kunnet påbegynde opkrævning, og at der er hentet betaling hjem i godt 300 tilfælde.

”Der er altså tale om en succesrate på godt 30 procent, hvilket Færdselsstyrelsen finder tilfredsstillende på nuværende tidspunkt,” skriver styrelsen på mail til DANSKE VOGNMÆND og bruger Polen som eksempel:

”I Polen har EPC hidtil påbegyndt opkrævning i 19 sager, hvoraf der er opnået betaling i de 6. Der er altså tale om en betalingsprocent over 30.” (Antallet af betalte afgifter i Polen er vokset med to i forhold til de tal, DANSKE VOGNMÆND modtog fra Færdselsstyrelsen.)

Der er dog et stykke vej op til de godt 2.200 ubetalte afgifter til polske lastbiler, som styrelsen ved udgangen af juni havde videresendt. De betalte afgifter udgør således blot 0,2 procent af det samlede antal ubetalte afgifter til lastbiler fra Polen.

Tilbage i marts erkendte styrelsen overfor DANSKE VOGNMÆND, at man reelt ikke vidste, om EPC kunne foretage andet end opkrævninger af et symbolsk antal afgifter i en række østeuropæiske lande. Nu er styrelsen mere sikker i sin sag og forklarer, at for de resterende afgifters vedkommende, heraf altså tusindvis i Polen, Bulgarien og Rumænien, afventer man myndighedernes godkendelse, ”så EPC kan få udleveret kontaktoplysninger og derefter påbegynde opkrævningsprocessen”.

I Polen har EPC hidtil påbegyndt opkrævning i 19 sager, hvoraf der er opnået betaling i de 6. Der er altså tale om en betalingsprocent over 30.

44 UDLÆNDINGE HAR BENYTTET SIG AF RABATORDNING

Siden 1. juli 2021 har det været muligt at få rabat på p-afgifter på hhv. 50 og 25 procent ved at betale senest hhv. fem dage og 6-24 dage efter udstedelsen af afgiften.

Det har 44 udenlandske chauffører benyttet sig af i perioden 1. juli-16. august 2021, hvoraf 37 har betalt indenfor fem dage. Til sammenligning er der givet rabat til 14 danske køretøjer i samme periode.

Der blev i perioden udstedt 320 afgifter, heraf 278 til udenlandske køretøjer. Det oplyser Færdselsstyrelsen.

DTL: Stop farcen og klamp!

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard mener, det må være åbenlyst for enhver, at man har opgivet at opkræve p-afgifter for tusindvis af østeuropæiske lastbiler, der parkerer ulovligt og lader hånt om reglerne.

- Ministerens forsikringer om, at det er for tidligt at konkludere, om opkrævningen i udlandet er effektiv, har fået et farceagtigt præg. Der er én åbenlys løsning på denne misere: Der skal klampes på stedet, hvis der ikke betales, og det bør selvfølgelig være Færdselsstyrelsen, der gør dette, når det nu også er styrelsen, der udfører kontrollen og udskriver p-afgifterne, siger han.

Der skal klampes på stedet, hvis der ikke betales, og det bør selvfølgelig være Færdselsstyrelsen, der gør dette, når det nu også er styrelsen, der udfører kontrollen og udskriver p-afgifterne.

Redaktion

--------------

Tekst: Thomas Rumph

Foto: Niels Møller Madsen, Martin Ravn og Claus Perregaard

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8/9, 2021