Del

Virksomheds- og lønkompensation i Nordjylland

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner for at begrænse corona-smitten. Herunder kan du læse mere om ordningerne, der gælder for virksomheder beliggende i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner.

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til kompensation for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 pct., kan den få dækket 60 pct. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.)

Kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Kompensation til selvstændige m.fl.

Alle selvstændige får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

Der ydes kompensation for 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog 100 pct. i perioder, hvor den selvstændige har forbud mod at holde åbent, hvis der ikke er omsætning.

Desuden gælder øvrige regler for kompensationsordningen.

Lønkompensation

For medarbejdere ansat inden 6. november gælder:

Lokal lønkompensationsordning, som vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Den lokale lønkompensation vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men der vil ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Pendlingslønkompensationsordning, der giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat.

Sådan ansøger du

Ansøgning sker gennem selvbetjening på virk.dk – se under coronavirus/covid-19. Kontakt i øvrigt din kommune, hvor hovedvirksomheden er beliggende.

Ansøgning om virksomhedskompensation

For DTL-medlemmer

Kontakt

DTL medlemmer kan kontakte:

DTL’s servicekontor i Viborg tlf. 70 15 95 00 rmn@dtl.eu – åben kl. 08.30 – 16.00 fredag 08.30 – 15.00

Dansk Erhverv hotline tlf. 33 74 64 00 – åben kl. 08.30 – 16.30

Kilder

DTL tager forbehold for validiteten af oplysningerne, der er hentet fra forskellige kilder i staten og hos Dansk Erhverv.