Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord, fødevarer, foder og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

Transport af aflivede mink

Regeringen har meldt ud at alle mink i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden. Anvisningerne her dækker alle aflivede mink i Danmark, og transporten af døde mink til bortskaffelse er inddelt i Zone 1, Zone 2 og Zone 3. Transportører af døde mink skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Læs mere herunder.

Anvisninger til transport af døde mink fra zone 1, zone 2 eller zone 3 til bortskaffelse

Zone 1: Mink fra smittede eller mistænkte besætninger

Zone 2: Mink fra besætninger indenfor 7,8 km zonen, der hverken er mistænkte eller smittede

Zone 3: Mink fra besætninger, der hverken er fra zone 1 eller 2, dvs. mink der hverken er smittede eller mistænkte eller indenfor 7, 8 km zoner

Lækagesikre, tildækkede containere eller køretøjer

Aflivede mink skal transporteres i lækagesikre lukkede/tildækkede containere eller køretøjer.

 

Mink fra raske besætninger - Zone 2 og 3

Minkene, er hverken mistænkte eller konstateret smittede med COVID-19. Der er derfor ikke krav til værnemidler og smittebeskyttelse.

Rengøring af køretøjer

Køretøjer, containere og udstyr, der kommer i kontakt med mink skal rengøres og desinficeres når dagen er omme.

Rengøring og desinfektion af køretøjer, containere og udstyr kan foregå på det sted, hvor minkene losses, eller på en egnet facililtet som en rengøringsplads eller vaskehal.

Anvendes rengøringspladser, vaskehaller og lignende skal virksomheden være indforstået med at de pågældende køretøjer, containere og udstyr har været anvendt til mink (fra zone 2 og zone 3).

 

Mink fra smittede og mistænkte besætninger - Zone 1

Minkene er mistænkte eller konstateret smittede med COVID-19. Der er derfor krav til værnemidler, smittebeskyttelse og særlige krav til rengøring.

Hvis du står ud af bilen i forbindelse med læsning eller losning af containeren eller hvis du udfører rengøring og desinfektion skal du anvende værnemidler mod COVID-19.

Du kan læse nærmere om værnemidler på Fødevarestyrelsens hjemmeside herunder.

LÆS MERE: FORHOLDSREGLER OG VÆRNEMIDLER

Registrering som transportør

Transportøren skal være registreret som transportør af animalske biprodukter i Fødevarestyrelsen.

Når transportørerne skal transportere aflivede mink og slagteaffald, skal de registreres efter artikel 23 i forordningen om animalske biprodukter.

Nedenfor er en beskrivelse til transportørerne til brug for udfyldelse af ansøgning om registrering. Du kan også downloade ansøgningsblanketten herunder.

REGISTRERING SOM TRANSPORTØR: DOWLOAD BLANKET HER

Sådan ansøger du: Trin for trin

For hver transportør/vognmand skal der udfyldes en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Felt "Virksomhedens basisoplysninger" skal udfyldes – det er vigtigt at der angives en ansvarlig kontaktperson på stedet, og kontaktoplysninger for denne.

I "Årsag til indsendelse af ansøgning" skal sættes hak i "Jeg vil starte ny virksomhed".

Endvidere skal angives startdato.

I "Virksomhedens type", skal der sættes hak i kolonnen "kat 2" ved rækken "Tranportør af ABP".

Til sidst skal ansøgningen underskrives.

Når ansøgningsblanketten sendes til Fødevarestyrelsen angives "Transportørregistrering mink m.v." i emnefeltet.


Sendes til Fødevarestyrelsen
Ansøgningsblanketterne sendes til postkassen i Fødevarestyrelsens Veterinær Øst 12@fvst.dk  

Fødevarestyrelsen oplyser, at de opmærksomme på, at registreringen skal foregå hurtigst muligt, så derfor sidder der en person klar ved postkassen, som kan tage sig af ansøgningerne. Det kan være nødvendigt at transportørerne påbegynder transporten inden de når at modtage registreringen.

 

Yderligere oplysninger

Find flere oplysninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Læs om Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Se Generelt om animalske biprodukter

Kilde: Fødevarestyrelsen