Del

Danske lastbiler under transit er undtaget fra svenske covid-restriktioner

Der har i det seneste døgns tid været en del uro blandt danske transportvirksomheder, da svensk politi har standset og afvist lastbiler på vej fra Danmark til Norge i transit via Sverige. De kontrollerende myndigheder har angiveligt ment, at transitkørsel med gods ikke skulle være undtaget. Det har intet på sig, understreger DTL – Danske Vognmænd.

Så sent som torsdag d. 21. januar om aftenen var der lastbiler, som under transit fra Danmark via Sverige til Norge blev afvist af svenske myndigheder. Det skete både i færgehavnen i Göteborg og på den dansk-svenske grænse ved Øresund.

DTL har fredag morgen d. 22. januar konfereret med den svenske vognmandsorganisation Sveriges Åkeriföretag (SÅ), og der er blevet tilvejebragt en ny intern instruks fra det svenske politi. Instruksen præciserer klart, at også godstransporter, der transiterer Sverige fx til Norge er undtaget fra de restriktioner, som Sverige indførte i slutningen af december måned.

Der fremgår følgende af den nævnte instruks (uautoriseret oversættelse):

”Undtagelser gælder for udenlandsk personale, der transporterer varer og andet personale i transportsektoren. Denne undtagelse henviser til personale, der udfører transporter, uanset hvilke varer der transporteres, og uanset destinationen for transporten. Med andet transportpersonale forstås piloter og andet personale, der er nødvendigt for transport af andet end varer. Undtagelsen dækker også erhvervschauffører, hvis køretøjer og gods allerede findes i Sverige. Kun kommercielle transporter er undtaget. Bemærk, at denne undtagelse ikke også kræver et negativt testresultat fra prøvetagning for den virus, der forårsager covid-19 og udføres inden for 72 timer før ankomst. Det er tilstrækkeligt, at disse udlændinge er dækket af denne undtagelse.”

DTL anbefaler, at man eventuelt medbringer instruksen i køretøjet.

Læs instruksen fra det svenske politi her