Del

COVID-19: Lønkompensation i Nordjylland ophører: Medarbejderne skal kaldes tilbage straks

I forlængelse af lempelsen af restriktioner i Nordjylland har regeringen meddelt, at lønkompensationsordninger særligt møntet på Nordjylland, der blev indført med trepartsaftalen, er ophørt søndag 22. november 2020. Herunder kan du finde bl.a. finde generelle anbefalinger til godstransporten om COVID-19.

Lokal lønkompensation i Nordjylland ophører: Medarbejdere skal kaldes tilbage straks

Medarbejdere i Nordjylland, der har været hjemsendt på pendlerlønkompensation eller lokal lønkompensation skal kaldes tilbage på arbejde, da der ikke længere er en forhindring i at kunne møde på arbejde efter lempelsen af restriktionerne i Nordjylland.

I forlængelse heraf har regeringen meddelt, at lønkompensationsordninger særligt møntet på Nordjylland, der blev indført med trepartsaftalen, er ophørt søndag 22. november 2020.

Som følge af lempelsen er der nu være fri adgang for borgere til at rejse uden for de syv kommuner i Nordjylland, ligesom borgere med bopæl udenfor de syv kommuner nu kan rejse ind i området igen. Det betyder, at virksomhederne nu kan kalde medarbejdere tilbage på arbejde.

Om lønkompensation, ansøgning mv.
Regeringen har oplyst, at de lokale lønkompensationsordninger ophører, som følge af at lokale restriktioner i Nordjylland er ophævet.

Det betyder, at den lokale lønkompensationsordning samt pendlerlønkompensationsordningen alene er gældende for perioden 6. – 22. november 2020. De lukkede virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan fortsat søge på baggrund af de landsdækkende restriktioner.

Baggrunden for at ordningen alene gælder frem til den 22. november og ikke den 3. december, som det fremgik af den oprindelige trepartsaftale er, at regeringen ikke forventer at kunne få godkendt ordningen efter statsstøttereglerne, for perioden efter at de lokale restriktioner er ophævet.

Man afventer stadig endelig statsstøttegodkendelse samt de bekendtgørelser, der skal udmønte ordningerne, og herunder hvilke dokumentationskrav der stilles.

Der er derfor endnu ikke åbnet op for ansøgning efter ordningerne.

LÆS MERE

BEGRÆNSNINGER PÅ GODSTRANSPORT I, TIL OG FRA NORDJYLLAND OPHÆVES

Der vil fra d. 19 november ikke længere være begrænsninger for godstrafik ind og ud af området, som de berørte syv kommuner i Nordjylland dækker.

Det meddeler Sundheds- og Ældreministeriet.

Hovedparten af de særlige tiltag og restriktioner i de berørte kommuner i Nordjylland ophæves tillige med virkning fra 19. november, med undtagelse af få tiltag, der således fortsat vil være gældende for Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø Kommuner.

Læs om ophævelsen af de fleste restriktioner i Nordjylland her