Del

Midlertidigt testkrav ved indrejse til Danmark

Nye indrejsekrav for Danmark og undtagelser for godstransport vedr. testkrav ved indrejse til Sverige (opdateret den 23. decemner 2021). Se også herunder en række anbefalinger for sikker varelevering og varemodtagelse i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Midlertidigt testkrav forud for indrejse til Danmark

Regeringen har med virkning fra den 27. december 2021 indført krav om, at alle indrejsende uden bopæl i Danmark skal tage en COVID-19 test inden indrejse til Danmark. For indrejsende med bopæl i Danmark er kravet, at de skal tage en test senest 24 timer efter indrejse. Samtidig ophæves kravet om test ved ankomst til Danmark fra udvalgte lufthavne.

Indrejsereglerne skærpes yderligere, så der fra den 27. december 2021 gælder et generelt krav om, at alle der rejser ind i Danmark, skal være testet med en PCR-test (72 timer før indrejse) eller hurtigtest (48 timer før indrejse). Kravet gælder også for vaccinerede personer, men ikke for tidligere smittede. Dog kan personer med bopæl i Danmark selv vælge, om de tager en test i udlandet inden de rejser ind i Danmark, eller om de tager en test op til 24 timer efter indrejse.

Der gælder desuden undtagelser for visse grupper af personer, fx for børn, personer med bopæl i grænselandet, indrejsende fra Sverige i transit fra Bornholm uden ophold i Sverige, indrejsende med henblik på godstransport og personer i transit gennem Danmark, som udrejser senest 24 timer efter indrejsetidspunktet (fx svenske flyrejsende der bruger Danmark som hub).

Overholder man ikke kravene, kan man blive straffet med en bøde på 3.500 kr. i førstegangstilfælde.

Tiltagene træder i kraft ved midnat natten til mandag d. 27. december 2021 og har en foreløbig varighed på 3 uger, dvs. til den 17. januar 2022.

(Kilde: Sundhedsministeriet)

FAQ: Læs om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Godstransport undtaget fra svensk testkrav

De svenske myndigheder har fra den 28. december 2021 indført et indrejsekrav om en negativ COVID-19-test for ikke-svenske borgere. 

Godstransporten er dog generelt undtaget fra kravet. Det samme er transit gennem Sverige til Bornholm undtaget.


Kilde: Svensk politi

Læs mere: Indrejse til Sverige

Anbefalinger om retningslinjer for sikker varelevering og -modtagelse

I forbindelse med den seneste smittestigning er DTL og den øvrige transportbranche blevet bekendt med, at flere virksomheder stiller krav til eksterne chauffører og vognmænd om at fremvise coronapas for at få adgang til at levere varer.

Som en del af den samlede transportbranche vil DTL gerne henlede opmærksomhed på de nedenstående retningslinjer for sikker varelevering og varemodtagelse, som arbejdsgivere og arbejdstagere inden for transportbranchen i fællesskab har udarbejdet.

Retningslinjerne var medvirkende til en tryg og sikker varelevering i forbindelse med nedlukningerne i 2020 og 2021 under pandemien.

DTL opfordrer sammen med den øvrige transportbranche til, at virksomhederne følger disse anbefalinger.

Se anbefalingerne her

Se anbefalingerne til godstransporten