Tjekliste for chauffører

TIR-tjeklisten beskriver vigtige anvisninger for chaufføren ved internationale transporter både før, under og ved transportens slutning.

TIR-carnetet er dit ansvar. Det må under ingen omstændigheder overlades til andre.

Sørg for, at du er i besiddelse af et tilstrækkeligt antal gyldige TIR-carneter til hele turen, dvs. både til ud- og hjemturen. 

Inden transporten

Check TIR-carnetets gyldighedsdato. Transporten skal være påbegyndt (carnetet skal være ”åbnet”) inden carnetet udløber.

Underskriv kun punkt 15 i TIR-carnetet, hvis du har haft lejlighed til at kontrollere godsmanifestet.

Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer i rubrikkerne 1, 2, 3 og 4 på forsiden af TIR-carnetet. Ændringer må i øvrigt kun foretages efter forudgående godkendelse af din virksomhed og toldmyndighederne.

Under transporten

Forevis TIR-carnetet ved hvert toldkontor (ved afgang, undervejs og på bestemmelsesstedet). Carnetet skal være korrekt signeret af en toldembedsmand (dato, stempel og underskrift samt om muligt registreringsnummer).  

Fjern aldrig toldseglet uden at en toldembedsmand er til stede.

Opstår der uheld eller andre lignende uventede begivenheder, udfyldes rapportbladet (”procès-verbal de constat”) på sidste side i TIR-carnetet.

Overhold de tidsfrister og ruter, som toldmyndighederne måtte fastsætte.

På bestemmelsesstedet

Forevis TIR-carnetet til afstempling mv. på toldkontoret på bestemmelsestedet (ved hvert toldkontor, hvis der er flere bestemmelsessteder for samme transport).

Forevis altid TIR-carnetet sammen med det forseglede toldlukke. Læs aldrig godset af hos modtageren først.

Sørg for at få TIR-carnetet tilbage. Hvis dette ikke er muligt, så bed om en kvittering, afrivningstalonen på carnetets bagside, som skal stemples af toldmyndighederne.

Opstår der vanskeligheder i tolden – kontakt da din virksomhed med det samme. I tilfælde af tyveri, kontakt da politiet og din virksomhed øjeblikkeligt.

Generelt

TIR-ordningen har gennem tiden været ramt af et stigende antal tilfælde af svindel. Sørg derfor for i det hele taget at udvise stor agtpågivenhed i forbindelse med TIR-transporter.

Vær særlig opmærksom på enhver uregelmæssighed i forbindelse med fortoldning mv. Hvis der er tvivl om identiteten af en toldembedsmand, bed da altid om at se legitimation eller andet, der kan godtgøre pågældendes identitet.

Hvis der rettes trusler mod din person, er intet mere værd end liv og helbred – også hvis disse trusler angiveligt måtte komme fra toldembedsmænd.

Prøv at registrere så meget som muligt til en efterfølgende rapport.