TIR

TIR er en international toldgarantiordning, hvis rammer er fastlagt i TIR-konventionen.

TIR-ordningen kan bruges, hvis man transporterer gods ud af og ind i EU fra et tredjeland. Formålet er at lette afviklingen af den internationale godstransport ved at fritage transportøren for toldundersøgelser ved hver grænseovergang. Der vil nemlig være en international garantikæde, der kautionerer over for toldmyndighederne for den enkelte transport.

Ingen toldundersøgelser

Formålet med TIR er at lette afviklingen af den internationale godstransport ved at fritage transportøren for toldundersøgelser ved hver grænseovergang.

Til gengæld er du som transportør forpligtet til at lade toldmyndighederne undersøge godset ved køretøjets afgang og ankomst samt lade det forsegle i et køretøj godkendt til formålet. TIR- transporter forsynes med det blå letgenkendelige skilt.

Her kan du finde information om:

Søg om godkendelse til at køre TIR

Ansøgningsblanket