Hjælp til jura

Juridisk bistand

Gratis juridisk bistand

DTL-medlemmer får gratis ”juridisk førstehjælp” i sager, som vedrører vognmandsvirksomheden.

Som medlem af DTL får du gratis ”juridisk førstehjælp” i sager, som vedrører din vognmandsvirksomhed, fx indenfor aftale- og køberet, forsikringsret, erstatningsret, strafferet, transportret, udbudsret, samt godskørselslovgivningen.

DTLs jurister er specialister i den jura, der vedrører transportbranchen. Vi foretager en indledende juridisk vurdering af din sag og giver dig telefonisk rådgivning. Vi kan også i begrænset omfang hjælpe dig med at skrive breve og besvare breve i forhold til aftalepartnere, forsikringsselskaber, myndigheder mv. – afhængig af den konkrete sag.

Denne juridiske bistand er omfattet af de medlemskab af DTL og koster ikke ekstra.

Ring til:

  • Chefkonsulent Christoffer Greenfort, 3374 6750
  • Chefjurist John Roy Vesterholm, 40 63 64 33

Advokatbistand

Hvis du får brug for en mere omfattende juridisk bistand end den, der er omfattet af dit medlemskab af DTL til fx udarbejdelse af kontrakter eller førelse af retssager, så har du mulighed for advokatbistand til fordelagtige priser gennem DTL, idet DTL har indgået et samarbejde med Forman Advokater.

Læs mere