Tysk mindsteløn

Tyskland har gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time. Loven trådte i kraft den 1. januar 2015 og gælder for alle brancher og dermed også for lastbilchauffører. Loven gælder for al kørsel, der foregår på tysk område - undtagen transitkørsel, der er fritaget indtil videre.

Det gælder at:

 • Alle ansatte over 18 år skal ved arbejde i Tyskland have en grundløn på minimum 8,50 euro pr. time

  Selvkørende vognmænd er ikke omfattet af den tyske mindsteløn, hvis der er tale om et personligt ejet selskab.

  Er der tale om fx et ApS, hvor vognmanden har sig selv ansat som chauffør, vil han være omfattet af den tyske mindsteløn.

 • Reglerne gælder også for alle udenlandske transportvirksomheder, der kører til/fra samt internt i Tyskland (cabotage og kombineret transport). Transitkørsel er undtaget indtil videre.

 • Virksomheden skal på forhånd og på tysk anmelde den eller de chauffører, der udfører ovenstående kørsel, til Bundesfinanzdirektion West i Köln. Anmeldelsen skal ske på denne online-blanket: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=033037b 
  Det er ikke nødvendig at sende blanketterne, såfremt de enkelte chauffører over de seneste 12 måneder har tjent over 2000 euro om måneden (fx diæter mv.).

  • Blanketten sendes i udfyldt stand pr. telefax til +49 221964872
   Har du brug for hjælp til at faxe, kan du kontakte DTLs servicekontor 'Region Midt/Nord' - se boksen ude til højre.

  • Bemærk, at blanketten har to sider

  • Side 2 er bilaget til angivelse af oplysninger om hver enkelt chauffør

  • Sideskift foretages øverst på skærmbilledet, hvor der også er mulighed for
   at hente en pdf-udgave

  • Husk at gemme fax-kvitteringen, da der ikke vil blive sendt nogen kvittering fra de tyske myndigheder.

Du kan hente en dansk oversættelse her. Den danske oversættelse er udelukkende til information. Det er den tyske online-blanket, du skal bruge.

 • Anmeldelsen gælder i op til 6 måneder uanset om transporterne udføres på fuld tid eller kun delvist inden for denne tidsramme

 • Det er ikke nødvendigt at foretage anmeldelse af ændringer i planlagte transporter

 • Ud over det påkrævede id-kort (pas) anbefaler vi, at chaufføren under kørsel i Tyskland medbringer kopi af både anmeldelsen herunder fax-kvitteringen, ansættelsesaftalen og seneste lønseddel til fremvisning ved en eventuel kontrol

 • I henhold til de tyske regler skal virksomheden løbende sikre oplysninger om den enkelte chaufførs arbejdstider og løn og kunne fremlægge skriftlig dokumentation herfor for de seneste 2 år

 • Virksomheden skal registrere varigheden af arbejdet på tysk grund (antal timer) senest 7 dage efter, at transporten er udført. Det er ikke nødvendigt at specificere start- og sluttidspunkt.

Reglerne synes ganske bureaukratiske og er næppe udarbejdet med sigte på kontrol af danske vognmænd. Men overtrædelse af loven kan medføre meget høje bøder, og vi kan kun råde medlemmerne til at respektere reglerne og foretage korrekt anmeldelse af arbejde i Tyskland.

Vi er i dialog med de danske myndigheder og den tyske ambassade i Danmark om sagen, herunder med henblik på, at der sikres en generel anerkendelse af, at kørsel i henhold til dansk vognmandstilladelse opfylder kriterierne.

Vi vil informere nærmere, når der kommer nye oplysninger om loven og reglernes praktisering.

Chaufførvikarer og tysk mindsteløn

De tyske toldmyndigheder anbefaler, at anmeldelse for chaufførvikarer, der ikke ansat direkte af transportøren, følger denne procedure:

 • Transportøren udfylder formalar 033038 (uden at bekræftelsen bliver underskrevet på side 3). Link til formularen: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=033038b

 • Transportøren sender den delvist udfyldte formular til vikarbureauet, der underskriver bekræftelsen på side 3.

 • Den underskrevne formular returneres til transportøren, der så skal faxe den udfyldte formular til de tyske myndigheder (fax +49 221 96 48 72).

 • Transportøren skal løbende registrere oplysninger om den enkelte chaufførs arbejdstider på tysk område og fremlægge dokumentation derfor efter anmodning fra de tyske myndigheder.

 • Vikarbureauet skal løbende registrere oplysninger om den enkelte chaufførs løn og fremlægge dokumentation derfor efter anmodning fra de tyske myndigheder.