Trafiksikkerhed

Illustration fra folderen 'Spejlindstilling'

I folderen 'Spejlindstilling - redder liv' får du instruktion i, hvordan du indstiller lastbilens spejle. 

Sørg også for, at du har helt frit udsyn gennem ruderne.