Skiltevogn (tavlevogn) ved havari

Hvis et havareret køretøj repareres på stedet eller fjernes, og det kræver, at en del af kørebanen inddrages, så skal vognbanen afmærkes med en afspærringsvogn/skiltevogn.

Foto: SOS Dansk Autohjælp

Reglerne for brug af skiltevogn ved havari
Ved havari på motorveje og motortrafikveje gælder disse regler for afspærringsvogne/skiltevogne:

  • hvis det havarerede køretøj repareres på stedet eller fjernes, og det kræver, at en del af kørebanen inddrages, så skal vognbanen afmærkes med en afspærringsvogn/skiltevogn. (Trådte i kraft 1. juli 2013)

  • de personer, der udfører reparationer og afmærker uheldsstedet, skal have gennemgået todags-kurset ”Vejen som arbejdsplads, autohjælp”. (Gælder fra 1. august 2014).

Link til bekendtgørelsen. 

Vejhjælp til DTL-medlemmer
En række DTL-medlemmer er blevet kontaktet med forskellige tilbud på skiltevogne. DTL henviser til foreningens samarbejdsaftale med SOS Dansk Autohjælp:

  • DTL-medlemmer betaler et mindre beredskabshonorar og herefter udelukkende efter forbrug. Prisen for en skiltevogn er 720 kroner per time.