Skat af fri telefon, computer og internet (tidl. multimedieskat)

Fra og med indkomståret 2012 er multimedieskatten afskaffet – i stedet er skatten på fri telefon, computer og internetforbindelse genindført.

  • Der beskattes samlet af 2.500 kr. (2012-niveau) pr. chauffør om året af fri telefon, computer og/eller internetforbindelse uden adgang til vognmandens netværk – uanset antallet af goder, forbrug og graden af vognmandens finansiering af chaufførens telefonudgifter.
  • Der er mulighed for ægtefællerabat.
  • Alene det, at chaufføren konkret har mulighed for at råde privat over godet udløser skattepligt.
  • Der betales ikke skat af internetforbindelsen, hvis chaufføren har adgang til sin vognmands netværk via forbindelsen eller af en arbejdsgiverbetalt computer med sædvanligt tilbehør, herunder tablets, hvis den er stillet til rådighed til brug for arbejde.
  • Der skal være indgået en tro-og-love-erklæring med chaufføren, og vognmanden skal føre en vis kontrol af overholdelsen heraf, hvis der skal være tale om en skattefri arbejdstelefon.
  • Visse bruttolønsordninger beskattes som fri telefon i henhold til en overgangsordning.
  • Selvkørende vognmænd beskattes i vidt omfang på samme måde som chauffører, som får stillet telefon, computer og internet til privat rådighed. Ægtefællerabatten gælder også her.
  • Kører en selvkørende vognmand under virksomhedsordningen kan goder, der benyttes både privat og til erhverv, indgå i virksomhedsordningen på samme måde som en bil.

Log ind for at læse mere om skat af fri telefon, computer og internetforbindelse. Her kan du få fat i tro-og-loveerklæringen og finde mere detaljerede oplysninger om overgangsordningen, ægtefællerabatten og beskatningen af selvkørende vognmænd.