Momsrefusion i Norge

Med virkning fra 1. januar 2013 er fritagelsen for udenlandske transportører, der udfører grænseoverskridende direkte transporter, fra kravet om at skulle registrere sig i det norske momsregister genindført i Norge.

Arkivfoto: Per Dauggard

Det muligt at opnå momsrefusion i Norge, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Den udenlandske transportør er ikke registreringspligtig i Norge.
  • Købet sker til brug i den aktivitet, som transportøren har udenfor Norge.
  • Transportøren ville være registreringspligtig efter den norske momslov, hvis den var blevet drevet i Norge og momsen i givet fald så havde været fradragsberettiget. 
  • Ansøgningsfrist for refusion: 30. juni i det efterfølgende kalenderår (f.eks. for 2012: 30. juni 2013). Ansøgningen skal være poststemplet og sendt til Moss skattekontor senest denne dag.
  • Krav til ansøgningsbeløb og -periode: Min. 2000 NOK for min. 3 måneder, maks. et kalenderår. Dog kan perioden være kortere end 3 måneder, hvis den udgør resten af et kalenderår. Der kan gives refusion for beløb ned til 200 NOK, hvis ansøgningen gælder et helt/resten af et kalenderår.
  • Der kan vælges mellemudbetaling i euro eller anden valuta – omkostninger ved udbetaling uden for Norge betales af ansøgeren.
  • Retten til refusion gælder kun varer/tjenester, som er leveret/indført i ansøgningsperioden.

Log ind for at læse nærmere om betingelserne for at kunne opnå momsrefusion i Norge og om kravene – herunder til sprog – til ansøgningen og de bilag og erklæringer, der skal vedlægges ansøgningen, og for at finde skemaer og kontaktoplysninger til brug i ansøgningen.