DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Momsrefusion i Norge

Med virkning fra 1. januar 2013 er fritagelsen for udenlandske transportører, der udfører grænseoverskridende direkte transporter, fra kravet om at skulle registrere sig i det norske momsregister genindført i Norge.

Arkivfoto: Per Dauggard

Det muligt at opnå momsrefusion i Norge, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Den udenlandske transportør er ikke registreringspligtig i Norge.
  • Købet sker til brug i den aktivitet, som transportøren har udenfor Norge.
  • Transportøren ville være registreringspligtig efter den norske momslov, hvis den var blevet drevet i Norge og momsen i givet fald så havde været fradragsberettiget. 
  • Ansøgningsfrist for refusion: 30. juni i det efterfølgende kalenderår (f.eks. for 2012: 30. juni 2013). Ansøgningen skal være poststemplet og sendt til Moss skattekontor senest denne dag.
  • Krav til ansøgningsbeløb og -periode: Min. 2000 NOK for min. 3 måneder, maks. et kalenderår. Dog kan perioden være kortere end 3 måneder, hvis den udgør resten af et kalenderår. Der kan gives refusion for beløb ned til 200 NOK, hvis ansøgningen gælder et helt/resten af et kalenderår.
  • Der kan vælges mellemudbetaling i euro eller anden valuta – omkostninger ved udbetaling uden for Norge betales af ansøgeren.
  • Retten til refusion gælder kun varer/tjenester, som er leveret/indført i ansøgningsperioden.

Log ind for at læse nærmere om betingelserne for at kunne opnå momsrefusion i Norge og om kravene – herunder til sprog – til ansøgningen og de bilag og erklæringer, der skal vedlægges ansøgningen, og for at finde skemaer og kontaktoplysninger til brug i ansøgningen.