Konkurrencestyrelsen: Vejledning om medlemskommunikation

Konkurrencestyrelsen har lavet en vejledning i, hvordan brancheforeninger kommunikerer til sine medlemmer uden at komme på kant med loven.

Erhvervsdrivende samlet i brancheforeninger, lokalforeninger eller bare til et møde skal passe meget på med, hvad de melder ud – eller diskuterer sammen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver med en ny vejledning et overblik over de konkurrenceretlige regler, som brancheforeningerne kan risikere at overtræde, når de kommunikerer til eller mellem deres medlemmer.

Læs vejledningen her.

Vejledningen har særligt fokus på brancheforeningernes anbefalinger og vejledninger til medlemmerne, prognoser fra foreningerne, udveksling af medlemsoplysninger, statistikker samt branchefastsatte standarder og kalkulationsværkstøjer.

Læs mere: