Affaldsbortskaffelse

Arkivfoto: Per Daugaard

Du skal indberette affaldsdata

Affaldsdata skal være indberettet til Miljøstyrelsen den 31. januar i det efterfølgende data-år. Affaldet skal angives med en såkaldt EAK-kode.

Miljøstyrelsen og DTL/Danaffald har udarbejdet:

Er du medlem af DTL, kan du logge ind og få vejledning i flere regler:

  • Virksomheder der skal af med affald. 
  • Virksomheder der transporterer affald for andre.

Regler for transport af affald til forbrænding og deponering er uændrede.