Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører

Fotograf: Thomas Jensen

Foreningens arbejde

DTLs Specialforening for Kurér- & Varebiler arbejder for bedre forhold i branchen, bl.a.:

  • Der skal i Danmark være uddannelseskrav til kørsel for fremmed regning.

  • Der skal være en anerkendt standarduddannelse rettet mod kurer- & varebilschauffører.

    Indtil uddannelseskravet er på plads, opfordrer foreningen til, at virksomhederne bliver certificeret, i henhold til DTL’s certificering, der sikrer en standard, der minimum er på niveau med lovens krav på området.

  • Der skal stiles mod et tilladelseskrav til transport af varer for fremmed regning, også for kurér- & varebilskørsel.

Foreningens vision

  • Foreningen skal være anerkendt som et fagligt stærkt forum, der skaber grobund for en sund branche med et godt image.

  • Foreningen vil opnå dette gennem påvirkning/samarbejde med relevante beslutningstager, politikere, embedsmænd, etc.

  • Forudsætningen er et tæt samarbejde med DTL's erhvervspolitiske afdeling, der til stadighed er tæt på relevante politikkere og ministerier.

Hvordan mødes foreningen

Foreningen mødes tre til fire gange årligt. Møderne aftales fra gang til gang. Det er deltagerne i foreningen, der primært skiftes til at være vært for mødet. Hvis der opstår behov for møder uden for de fastsatte, arrangeres disse ad hoc ved indkaldelse fra DTL.

Bliv medlem

Alle medlemmer af DTL, der er beskæftiget i kurer- & varebilsbranchen, kan blive medlem af foreningen. Dette uanset størrelse på virksomheden og hvor stor en del af omsætningen, der er afledt af aktiviteter i denne del af vognmandsbranchen.

Der er intet ekstra kontingent for medlemskab af foreningen.

Læs mere om medlemskab af DTL. Eller kontakt DTL på 7015 9500 eller dtl@dtl.eu.

Sekretær for specialforeningen

Konsulent Jens Gjerløv, jgj@dtl.eu, 2093 1454.

Bestyrelse

Formand Thomas Jensen, Rødekro Kurér ApS
Næstformand Søren Christensen, PT REG. 66 Aps
Jacob Holm, A-Way ApS
Flemming Riismøller, KurerXperten ApS
Hans Sørensen, JL Bud