Kran-Blok Erfa

Kran-Blok Erfa er DTLs netværk for vognmænd med kraner, blokvognstransporter og følgebiler.

Foto: Paw Bak Birkebo

Kran-Blok Erfas arbejde

Formålet med Kran-Blok Erfa er at:

 • arbejde for kran-blok-, og følgebilvognmændenes tekniske, uddannelses- og arbejdsmæssige interesser.
 • sikre dine interesser ved at samarbejde med myndigheder, organisationer, institutioner og leverandører om spørgsmål, der berører erhvervet.
 • rådgive DTL i sager, der vedrører Kran-Blok-området.
 • deltage i forhandlinger med myndighederne om udformningen af nye bekendtgørelser og cirkulærer, der gælder for erhvervet. 
 • at give dig mulighed for at udveksle erfaringer med andre vognmænd fra samme område. 
 • udsende Kran-Blok Orientering (KBO) med seneste nyt inden for området.

Virksomheder, organisationer, myndigheder og personer med interesse i Kran-Blok Erfa's arbejde kan blive associerede medlemmer. Det koster 1.200 kr. om året.

Kran-Blok Erfas resultater

 • har fået ændret krancertifikatordningen og fået bedre forsikringer til medlemmerne.
 • har fået ændret reglerne for udstyr og soveplads i følgebiler.

Bliv medlem

Det får du som medlem af Kran-Blok Erfa:

 • Retshjælp. Alle medlemmer har mulighed for at få retshjælp. For at få støtte skal din sag være principiel og have størst mulig betydning for resten af medlemmerne. Det er styregruppen i Kran-Blok Erfa, der afgør, om din sag opfylder kriterierne.
 • Rådgivning. Du får adgang til faglige eksperter, som kan rådgive dig i specifikke spørgsmål til fx kontrakter, arbejdsmiljø, forsikring og ved forhandlinger med bl.a. myndigheder og leverandører.
 • Nyheder. Du modtager Kran-Blok Orientering (KBO) med seneste nyt inden for området.

Du skal være medlem af DTL for at blive medlem af Kran-Blok Erfa. Kontakt DTL på 7015 9500.

Virksomheder, organisationer, myndigheder og personer med interesse i Kran-Blok Erfa's arbejde kan blive associerede medlemmer. Det koster 1.200 kr. om året.

Kontingent

Kontingentet er 1.200 kr. årligt pr. virksomhed. Når du melder dig ind i Kran-Blok Erfa, betaler du desuden et indskud på 1.000 kr. til erfagruppens retshjælpskasse.

 

Formand for Kran-Blok Erfa

Jan Kjelgaard
Aalborg Vognmandsforretning
Kystvejen 52
9400 Nørresundby
Tel.: 70253511
Mobil: 40254588
E-mail: KranBlok@dtl.eu