DTL Foder og Fødevarer

DTL Foder og Fødevarer er et netværk for foder- og fødevaretransportører.

Foto: Per Daugaard

Er DTL Foder og Fødevarer noget for dig?

Du får:

  • Faglig sparring - kolleger kan lære dig noget og få dig til at tænke over tingene.
  • Mulighed for kompetenceløft - dialog med kontrolmyndigheden. Eksperter kan give dig mere viden.
  • Samarbejde om erhvervspolitk, fx branchevejledninger og egenkontroller - dit bidrag til det politiske arbejde kan ændre din hverdag. 
  • Et årligt netværksmøde med foredrag og debatoplæg eller anden aktivitet, der kan styrke din faglighed.
  • Nyhedsmails måltrettet netværkets medlemmer om fx regler og politisk status.
  • Alle DTL-medlemmer, som kører med foder- og/eller fødevarer, kan være medlem. Der er ingen betingelser for udmeldelse af netværket.

Hvorfor to specialer samlet i ét netværk?

  • Rammebetingelserne for foder- og fødevaretransportører er sammenlignelige: De er alle underlagt strenge krav om opbevaring og forholdsregler mod krydskontaminering (forurening fra andre fødevarer eller foderstoffer) og underlagt krav om egenkontrolprogrammer, og de er alle udsat for løbende kontrol af myndighederne både i virksomheden og på landevejen.
  • Foder- og fødevaretransportører er politisk set underlagt den samme minister – nemlig miljø- og fødevareministeren.

Hvordan håndteres forskellene mellem de to specialer?

DTL tilstræber, at faglige indlæg på netværksmøderne tilrettelægges således, at der skelnes mellem medlemmer, der kører hhv. foder og fødevarer. En egentlig todeling af faglige aktiviteter, hvor det er relevant, vil afhænge af deltagerantallet på årsmøderne.

Foder- og fødevaretransportører har dog flere interessesammenfald set i forhold til regler og kontrol.

Netværket drives af en styregruppe 

Netværket drives af en styregruppe bestående af fem virksomhedsledere med en bred geografisk repræsentation samt personer, der repræsentanter hhv. foder- og fødevaretransportområdet.

Styregruppen klarlægger transportørernes udfordringer og ønsker til forandringer samt ønsker til faglige kompetenceløft. Desuden planlægger styregruppen netværksmøder.

Medlemmer i styregruppen vælges for to år ad gangen, og de vælger en talsmand i blandt sig. 

Hvem kan være med i netværket?

Alle, der er medlem af DTL, og som kører med foder- og/eller fødevarer, kan være medlem af netværket.

Der er ingen betingelser for udmeldelse af netværket.

Sekretariat

Konsulenterne Christian B. Hansen og Lisbet Hagelund er netværkets sekretærer. Opgaver, der er virksomhedsrettede, varetager Christian, mens Lisbet varetager politisk orienterede opgaver.

Kontingent for medlemskab af netværket

Det afgør styregruppen, når den er nedsat.