Dansk Møbeltransport Forening

Den danske flyttebranche har sin egen forening, Dansk Møbeltransport Forening, DMF.

Foto: Per Daugaard

DMFs formål er at samle flyttefirmaer i Danmark i et professionelt og kollegialt samarbejde.

Foreningen optager udelukkende medlemmer, der vil flytte professionelt, optræde reelt og være bevidst om det ansvar, det er at håndtere andre menneskers ejendele.

DMFs arbejde

DMF arbejder for en solid og reel betjening af kunderne.

DMF forbedrer erhvervet ved at varetage medlemmernes interesser. Vi sørger for:

  • at holde kurser for medlemsvirksomhederne.
  • at afprøve nye hjælpemidler, der kan være til gavn for medlemmerne.
  • at foreningen bliver hørt internationalt via sit medlemskab af FEDEMAC, den internationale organisation.

DMF indførte i 2004 et sæt etiske regler, og alle DMFs medlemmer skal have en flytteansvarsforsikring. Desuden arbejdes efter et sæt 'Almindelige Betingelser', der tager højde for alle forhold i en flytteaftale.

DMF arbejder tæt sammen med Forbrugerstyrelsen og fx Dansk Standard. Samtidig er foreningen medlem af den europæiske flytteorganisation FEDEMAC.

Bliv medlem

Som medlem af  foreningen får du lov til at benytte DMFs eftertragtede logo i din markedsføring. Logoet er et signal til kunderne om, at din virksomhed optræder reelt og ved, hvilket ansvar det er at håndtere andre folks ejendele. 

For at blive medlem af DMF skal du:

Når du søger optagelse i DMF, vil du få besøg af bestyrelsesmedlemmer, der skal sikre sig, at din virksomhed lever op til DMFs standarder.

Kontingent

Det koster 3000 kr. i indskud at blive medlem af DMF. Det årlige kontingent til DMF er 7.500 kr., som opkræves halvårligt.

Kontakt

Formand
Lasse Ødum
J. Ødums Eftf. A/S
Messingvej 17
8940 Randers SV

Anders Due, direktør
Københavnsvej 265
4000 Roskilde
Telefon 33 21 24 14
Fax 33 23 01 05
dmf@flytning-dmf.dk