Danaffald

Danaffald er DTLs specialforening for vognmænd, der transporterer affald. Foreningen varetager dine økonomiske, faglige og sociale interesser og sikrer dig de bedst mulige betingelser for, at du kan udføre dit arbejde.

Foto: Per Daugaard

Danaffalds arbejde

Sådan arbejder Danaffald:

  • Rådgiver DTL i politiske sager, der berører affaldsområdet.
  • Arbejder for at forbedre reglerne på affaldsområdet.
  • Arbejder på at løse udvalgte problemer for affaldstransportørerne.

Kontingent

Medlemskontingentet er beregnet ud fra din virksomheds lønsum og ligger inden for rammerne af 1100-3300 kr. Du betaler et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. 

Bliv medlem

Du kan blive medlem, hvis du transporterer affald i henhold til lov om godskørsel og er medlem af DTL.

Som medlem af Danaffald får du bl.a.:

  • Nyhedsbrevet Renovationsnyt med seneste nyt om din branche.
  • Adgang til konjunkturanalyser.
  • Standardregler for containere.

Danaffalds bestyrelse

Se Danaffalds bestyrelse