Faglige netværk

DTLs transportvirksomheder kører med 23 forskellige typer gods. Det er lige fra affald og dyr over byggematerialer og møbler til fx stykgods, frostvarer og kurerpakker.

Mange af transportørerne har sluttet sig sammen i faglige netværk, hvor man plejer sine interesser over for myndighederne, udveksler erfaringer og får aktuel information.

Her er de faglige netværk med link til yderligere informationer:

I øvrigt består DTL også af et landsdækkende net af lokalforeninger