DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Farligt gods forvirring på Øresundsbron

Transportører af farligt gods over den faste øresundsforbindelse skal i disse dage være særligt opmærksomme.

Svensk skiltning til venstre, dansk skiltning til højre

Der er nemlig i Danmark åbnet op for restriktionerne for kørsel med farligt gods i tunnelen, så det fra 1. juli 2017 har været muligt at transportere næsten alt stykgods hele døgnet fra Danmark til Sverige.

Fælden er, at de samme lempelser ikke er vedtaget af de svenske myndigheder endnu, og derfor må intet farligt gods fra Sverige passere tunnelen i tidsrummet fra kl. 6 til 23.

Chefkonsulent og ADR-ekspert Jens Gjerløv fra DTL-Danske Vognmænd kalder det ”besynderligt”, at der nu gælder to forskellige regelsæt – alt efter, om man kommer fra den ene eller den anden side af forbindelsen:

”Man kan på Øresundsbrons hjemmeside læse, at det er muligt at transportere farligt gods over Øresundsbron uden at det koster ekstra. Der er dog visse begrænsninger af hensyn til sikkerheden for trafikanter og personale på broen. Der oplistes så de restriktioner, der indtil nu har været gældende,” forklarer Jens Gjerløv, der fortsætter:

”Men samtidig fremgår det af hjemmesiden, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i Danmark i juni måned i år har godkendt en ansøgning fra Øresundsbro Konsortiet om at reducere restriktionerne for farligt gods i tunnelen på Øresundsforbindelsen. Reduceringen af restriktionerne skal dog først godkendes af de svenske myndigheder, før den kan træde i kraft.”

Chauffører handler i god tro
Det har de danske myndigheder tilsyneladende valgt ikke at vente på: Så nu er der på Amagermotorvejen på den danske side sat ny skiltning op for trafikken mod Sverige.

Skiltningen åbner ifølge Jens Gjerløv mulighed for, at det meste stykgods kan transporteres via Øresundsforbindelsen hele døgnet. Stykgods med tunnelrestriktionskode B/E, C/E, D/E og E kan køre via Øresundstunnelen hele døgnet. Altså hvis godset kommer fra Danmark.

”Kommer godset fra Sverige, er det oprindelige forbud stadig gældende efter svensk skiltning. Men ifølge Tungvognscenter Øst, som jeg har talt med, vil dansk politi holde sig langt væk fra tunnelen, indtil situationen er ”normaliseret”, hvilket vi opfordrer kraftigt til. Så længe chaufførerne retter sig efter skiltningen på den danske side, har man efter politiets opfattelse handlet i god tro. Vi må derfor formode, at svensk politi udviser samme konduite som det danske,” slutter Jens Gjerløv.