Nyt fra DTL Dyr: Orientering om MRSA til Vognmænd

DTL Dyr udsender i samarbejde med Statens Serum Institut information om MRSA. Indledningsvis forklares hvad MRSA er, herefter får du råd om, hvordan du undgår at blive smittet, og hvad du skal gøre, hvis du er smittet.

Foto: Per Daugaard

Når du transporterer grise, er der risiko for, at du bliver forurenet eller smittet med MRSA.

Hvad er MRSA

MRSA er en stafylokok-bakterie.

Gruppen af stafylokok-bakterier er meget udbredte hos mennesker, hos nogle dyr og i omgivelserne. Omkring halvdelen af alle mennesker bærer en stafylokokbakterie i næsen eller på huden. En rask person, der bærer på en stafylokok, har lille risiko for at blive alvorligt syg. Bakterien kan typisk give anledning til betændelse i sår eller bylder. Ved hospitalsindlæggelse og operation er stafylokokker den hyppigste årsag til betændelse i operationssåret.

MRSA er en type stafylokokker, der er resistent (modstandsdygtig) over for almindelig stafylokok-penicillin. Et af disse antibiotika er Methicillin og heraf navnet MRSA (Methicillin Resistente Stafylokokkus Aureus). MRSA er som udgangspunkt ikke farligere end de almindelige stafylokokker, men ved betændelse og andre infektioner skal man behandles med et specielt antibiotikum. Derfor skal man oplyse, at man arbejder med levende svin eller bor i en husstand med en, der arbejder med levende svin, når man opsøger læge og/eller hospital.

MRSA i svinebesætninger

I svinebesætninger kan der optræde en speciel husdyrs-relateret MRSA-type, kaldet MRSA 398. Formentlig er mindst halvdelen af alle svinebesætninger smittet med MRSA 398, men ikke alle besætningsejere ved, om de har MRSA i deres besætning. MRSA-smitte mellem besætninger sker hovedsageligt ved indkøb af smittede grise, men personer, der er bærere af MRSA 398, kan formentlig også overbringe smitten.

De personer, der transporterer svin fra en MRSA 398-smittet besætning, risikerer at blive smittet med MRSA i næsen og på huden. MRSA 398 kan smitte fra person til person, men oftest til personer, som man har tæt kontakt med, typisk personer i ens husstand. Smitte overføres hovedsagelig med hænderne, derfor er god håndhygiejne vigtig.

MRSA betragtes som et arbejdsmiljøproblem for dem, der arbejder med levende svin (staldpersonale, transportører, slagteriarbejdere o.l.). Den vigtigste håndtering af MRSA er i videst muligt omfang at forhindre at bringe smitte videre til ens husstand og andre personer i øvrigt. Her er det helt centralt at sikre et højt hygiejneniveau, når du er færdig med dit arbejde og vaske hænder hyppigt.

Forebyggelse af smitte

Høj hygiejne kan nedsætte smitten fra arbejde til hjemmet.

Den daglige rutine bør indrettes, så der sikres mindst mulig smitte fra svin til det omliggende samfund, herunder ens husstand.

I løbet af arbejdsdagen:

 1. Undgå så vidt muligt berøring af næsen med snavsede hænder.

 2. Vask eller desinficer så vidt muligt hænder efter, du har håndteret svin.

 3. Anvend om muligt afskærmning, så du undgår direkte kontakt med svin og dit arbejdstøj.

Når du får fri:

 1. Tag et brusebad, når du er færdig med dit arbejde.

 2. Skift fra arbejdstøj til privat tøj. Det skal sikres, at arbejdstøjet ikke forurener privat tøj med støv.

 3. Vask hænder. Hænderne skal tørres i papir-håndklæder og gerne desinficeres ved at indgnide dem i mindst 2 ml sprit, når du har rørt ved genstande, fx arbejdstøj og lignende, der kan være forurenet af støv fra svin.

 4. Arbejdstøjet skal vaskes separat fra familiens andet tøj. Vasketemperaturen skal være på mindst 60 grader. Man skal vaske hænderne umiddelbart efter, at man har rørt det snavsede vasketøj.

 5. Vær især opmærksom på mobiltelefoner og pc’er, som deles med andre husstandsmedlemmer.

Sådan blandes desinfektionsmiddel

Sprit til hånddesinfektion skal være ethanolsprit 70-85 % og spritproduktet være tilsat et hudplejemiddel, fx glycerol.

Hvis du er blevet smittet med MRSA

Risikoen for at du bliver syg er lille, men du skal være opmærksom, især hvis der er sår, som ikke vil hele. Oplys til din læge, at du arbejder med levende svin, hvis du bliver syg, så han kan ordinere et virksomt antibiotikum.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at din egen husstand undersøges og gerne gentager dette én gang årligt. Det skal ske hos egen læge. Alle der findes smittet med MRSA vil få et personligt kort fra sundhedsmyndighederne via læge, og det skal vises ved enhver henvendelse til læge og/eller sygehus. Det vil sikre, at man altid får den rette behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes, at alle smittede personer i husstanden, som ikke jævnligt har kontakt med svin, gennemgår en 5 dages behandling for at blive smittefri. Det sker ved egen læge. Derimod tjener det ikke noget formål at behandle personer, der har jævnlig kontakt med svin, da de hurtigt vil blive smittet igen. Specielt for gravide anbefales, at de undersøges ved første henvendelse til sundhedsvæsenet og igen 4 uger før termin. Samtidig med den sidste undersøgelse anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de ophører med kontakt til svin og evt. gennemgår 5 dages behandlingen for at blive smittefri.

Den smittede skal ikke isoleres

Det skal understreges, at der ikke er restriktioner på deltagelse i sociale aktiviteter af enhver art, herunder fødselsforberedelser for gravide. Du og din familie kan deltage i alt det, I plejer at deltage i.

Ønsker du mere information?

Har du behov for mere information, kan der på mange hjemmesider hentes yderligere oplysninger: MRSA Rådgivningscenter, Tina Urth, tlf. 41714866

 • Sundhedsstyrelsen: www.SST.dk
 • Fødevarestyrelsen: www.FVST.dk
 • Arbejdstilsynet: www.AT.dk
 • Statens Serum Institut: www.SSI.dk
 • Videncenter for Svineproduktion: www.VSP.lf.dk