Vestager har kikkerten rettet mod PostNord

På dagen, hvor den såkaldte års- og bæredygtighedsrapport fra PostNord blev offentliggjort, kan medier berette om, at EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager nu er begyndt at stille spørgsmål til de svenske og danske regeringer om foretagendet.

PostNord - satser på stykgods. Foto: Henrik Petit

For DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard er der ingen tvivl om, at interessen fra Bruxelles skyldes en henvendelse fra organisationen allerede i slutningen af februar. Her pegede DTL på det helt afgørende i, at virksomheder med statslig involvering og med driftsrammer fastsat af det offentlige ikke gives særlig hjælp – hverken i form af statsstøtte eller konkurrencefordele til skade for private konkurrenter.

Problemet består
”Uanset, hvad underskuddet måtte være for den danske del af PostNord, så lever problemet bag ved konstruktionen i bedste velgående. Der er reel risiko for, at tilførsel af offentlige midler vil påvirke konkurrencen negativt for de private vognmænd, der er i konkurrence med PostNord:”

Af PostNord koncernens offentliggjorte årsrapport kan det læses, at der er 19 pct. nedgang i brevmængderne i Danmark, mens B2C-pakker steg med ca. 16 pct. primært på grund af voksende e-handel. ”Hele 75 pct. af koncernens resultat stammer fra forretningsområdet eCommerce & Logistics, som er logistikdelen af postkonglomeratet, hvor pakkepost og stykgods ligger. Købet af en speditionsvirksomhed inden for gods og paller i Danmark bekræfter kun, at satsningen på logistikområdet bliver det centrale – og det begrunder netop frygten for, at subsidier bruges til at dumpe priserne i konkurrence med private,” mener Erik Østergaard., der fortsætter.

Der satses på stykgods
”PostNord siger direkte i årsrapporten, at man satser på en fælles udnyttelse af infrastruktur og transportnetværk til den kraftigt voksende logistikvirksomhed og den stadig mindre brevvirksomhed. Det skal ske ved en såkaldt ”integreret produktionsmodel”, hvor brev- og logistikaktiviteter placeres samme sted, og køretøjerne udnyttes til flere formål. Dermed er det tydeligt, at brevdelen blot blandes ind i en hovedaktivitet på logistikområdet. Samtidig fremgår det, at PostNord Danmark de seneste år har udvidet sin satsning på parti- og stykgods, tredjepartsløsninger og servicelogistik. Hvor meget post er der lige i den slags?”

DTL – Danske Vognmænd har i regi af det nordiske samarbejde taget problematikken op med de norske og svenske vognmandsorganisationer, fortæller Erik Østergaard. ”Der er bred enighed om, at vores stående krav om fair konkurrencevilkår på transportmarkedet også gælder, når statslige virksomheder begynder at konkurrere med private for skatteborgernes penge.”

PostNords årsrapport kan nærstuderes her.