Varebiler på regeringens lovprogram

Regeringens lovprogram over påtænkte lovinitiativer indbefatter også en tilladelsesordning for varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning.

Det fremgår af regeringens lovprogram, der blev offentliggjort i dag i forbindelse med Folketingets åbning.

Med lovforslaget indføres således en tilladelsesordning for varebiler, der vil udgøre en ”tilpasset udgave” af de krav, der i dag gælder for godskørsel for fremmed regning med lastbiler over 3.500 kg. 

Regeringens initiativ glæder adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard: ”DTL har hele tiden talt for en tilpasset udgave af krav til varebilsvognmændene – og ikke nødvendigvis en fuldstændig kopiering af de krav, der stilles til vognmændene med de tunge køretøjer. Det skyldes, at området her ikke er reguleret af EU, så vi her i landet i ro og mag kan finde en pragmatisk – og dog virksom – måde at kontrollere hele varebilssegmentet på. Det trænger vi til, for branchen har hele tiden påpeget, at det er nødvendigt.”

Regeringen henviser i lovprogrammet til et beslutningsforslag, der sidste folketingsår blev vedtaget med et flertal bestående af rød blok sammen med DF på 73 stemmer mod regeringen og blå bloks 39 stemmer. Som opfølgning på beslutningsforslaget blev Varebilsudvalget nedsat. Udvalget skulle se på en mulig ny regulering for varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning – med fokus på, om det ønskede formål med beslutningsforslaget – at bekæmpe sort arbejde, socialt bedrageri og illegal arbejdskraft samt at øge trafiksikkerheden – kan opnås ved at lade varebiler under 3.500 kg, der udfører godskørsel for fremmed regning, omfatte af principperne i godskørselsloven. Eller ”om de ønskede formål bedre kan opnås på andre måder og eventuelt ved anden lovgivning end godskørselsloven,” som det hed i kommissoriet.

Danmark kan gå forrest
Transportministeren har nu rettet ind efter folketingsflertallet og skal herefter på baggrund af Varebilsudvalgets rapport kigge på, hvordan godskørselsloven kan indrettes, så man også indregner de ca. 5.000 virksomheder, der kører godstransport for fremmed regning med varebiler. Der skal stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik, virksomhedsform og forretningssted samt til uddannelse af varebilschauffører.

Erik Østergaard: ”Vi har gennem hele forløbet i Varebilsudvalget talt for, at man ikke direkte kopierer de krav, der i dag stilles til vognmænd til de tunge køretøjer. Der er tale om en anden form for godstransport, som udmærket kan have sin egen kontrolfunktion i egenskab af mere fleksible og kontrollerbare regler, end det er tilfældet for de tunge køretøjer, der jo i dag er reguleret af EU. ”

EU har dog i sin vejpakke også medtaget varebilerne som en del af det, der skal kigges på for at forhindre et skævvredent europæisk transportmarked. Det bekymrer dog ikke Erik Østergaard: ”Det kan sagtens gå hånd i hånd. Jeg er sikker på, at netop Danmark ved sit initiativ kan gå forrest i kampen for ordnede forhold og mod social dumping på varebilsområdet.”

Efter lovprogrammet vil regeringens lovforslag komme i februar måned 2018.