Ukontrollabel styrtblødning fra PostNord kræver handling

Hvad vil den danske stat og det politiske flertal i Danmark egentlig med PostNord? Det spørgsmål er naturligt at stille, efter årets tredje kvartalsrapport fra PostNord, mener DTL.

Foto: Henrik Petit

Nettoomsætningen faldt med 9 pct. ekskl. valutaeffekter, erhvervelser og frasalg, og resultatet ligger under niveau for 2016. Det lavere resultat skyldes det kraftige indtægtsfald i brevforretningen, hvor mængderne faldt med 21 pct. fremgår det af kvartalsrapporten. Samtidig meldes der om øget omsætning i eCommerce & Logistics primært som følge af fortsat vækst inden for e-handel samt inden for paller, stykgods og tredjepartslogistik. Alt sammen aktiviteter, som i forvejen hersker på et frit, liberaliseret marked.

Det får DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard til at betegne PostNord som en ukontrollabel styrtblødning fra den danske statskasse og fremkomme med et direkte krav til danske politikere:

Hvad vil I?
”Kom nu frem til, hvad det er, I vil med den skrantende forretning. En rapport har anbefalet, at al post over 50 gram fritages for befordringspligten hos PostNord. Den anbefaling blev hurtigt skudt ned af et politisk flertal. Samtidig poster man 1,7 mia. ned i koncernen og finder sig i øvrigt i, at den svenske stat har tørret tjenestemandsproblemet af i den danske stats forklæde – selv om den svenske stat ved fusionen i 2009 var vel vidende om, at tjenestemændene udgjorde en særlig udfordring.”

Erik Østergaard kritiserer, at kvartalsrapporten i kortfattede vendinger taler om, at der er indledt en ”omstilling til en økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark”:

”Jeg har svært ved at se, hvad det er for en omstilling: Brevene er ikke-eksisterende, pakker og stykgods kan håndteres af virksomheder, der ikke er statssubsidierede – og politikerne har ønsket at beholde befordringspligten langt over det niveau, som EU i forvejen har sat som minimum. Min eneste anbefaling er, at få afviklet Posten heller før end siden, før staten taber flere penge på den karrusel."