Transport 2017: Livlig debat om alvorligt emne

Debatlysten var stor, da en række engagerede indlæg åbnede debatterne på DTL-standen ved Transport 2017 - højresvingsulykkerne var på dagsordenen.

Forfatteren og debattøren Jens Chr. Grøndahl under debatten om højresvingsulykker. Foto: Per Daugaard

Der var også lagt op til en intens debat, da DTL inviterede til debat om højresvingsulykker. DTL-direktør Erik Østergaard har nemlig i dag et indlæg på netavisen Altinget, hvor han spørger, om det måske var på tide, at vi også begynder at se på, om vi kan få ulykkestatistikken endnu længere ned ved at inddrage et fokus på cyklerne og cyklisternes adfærd i trafikken. Uden at miste det fokus, vi har på de øvrige køretøjers og trafikanters ansvar.

Det blev også et startskud for debatten i Herning.

Konstruktivt samarbejde
Mobilitetskonsulent gennem 16 år, Marianne Weinreich påpegede bl.a., at sikkerhed i trafikken er rigtig, vigtig, og at det er helt unikt for Danmark – både med selve cykelkulturen, men også at man i Danmark kan drøfte udfordringerne så bredt i kredsen af relevante aktører.

Det bekræftede Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik, som i mange år har arbejdet med emnet. Hun påpegede, at arbejdet – på mange måder – har været en succes. ”Jeg er helt, helt sikker på, at det konstruktive samarbejde, med alle de forskellige aktører, fra hver deres side, har påvirket udviklingen positivt.”

Også Kjeld Jensen, 3F roste det tværfaglige trafiksikkerhedsarbejde.

Fokus på adfærd savnes
Men der var ikke kun enighed i panelet:

”Jeg ved ikke, om man skal pålægge de svageste trafikanter at bære hovedansvaret for sikkerheden i trafikken. De sidder jo trods alt ikke på en tonstung maskine”, sagde Marianne Weinreich bl.a i en replik til Erik Østergaard.

Chauffør Henning ”Baloo” Olsen påpegede, at mange steder i fx Københavns indre by, er der så mange cyklister, at lastbiler slet ikke kan komme rundt. ”Mange cyklister kører rundt i helt mørkt tøj også i vintermørket – og der skal faktisk ikke meget til, for at man bliver mere synlig,” påpegede han.

Forfatteren Jens Christian Grøndahl supplerede: ”Københavns indre by er ikke en storby – det er en landsby – med en storby udenom. Og sidste år skete der en voldsom ulykke tæt på, som kom til at påvirke mig og min familie meget. Så jeg gik ind i debatten derefter – og blev indbudt af DTL og Erik (Østergaard) til at komme med og køre lastbil.”

Jens Christian Grøndahl konstaterede også, at vi har fået et trængselsproblem i byerne generelt og et trængselsproblem på cykelstierne, og tilføjede: ”Jeg tror ikke, der er plads til meget mere overvågning og teknologi i bilerne. Alt andet lige har cyklisten jo lettere ved at se lastbilen, end chaufføren i lastbilen har ved at se cyklisten. Vi har godt nok de samme øjne, men cyklisten skal måske indstille sig på at komme 3 minutter senere frem, hvis det er livet, det gælder.”

Forfatteren efterlyste et øget fokus på adfærd i trafikken:

”Nu skal vi til at se på adfærd. Man kan komme efter en branche, når lastbilchauffører ikke er opmærksomme og har dårlig trafikadfærd. Men der er en asymmetri, for det kan vi ikke med cyklisterne. Dem kan vi ikke komme efter som fællesskab. Men tiden er inde til at se på cyklist-adfærden.”

Fælles ansvar
Erik Østergaard, DTL: ”Først og fremmest synes jeg, vi har et fælles ansvar for at få nedbragt ulykkestallet. Kurven har også været rigtig over en årrække haft den rigtige retning. Og kampagnerne har medvirket til at nedbringe antallet. Og så er der pludselig et år som 2016, hvor vi oplever rigtig mange ulykker. Men jeg vil gerne helt ned – ned på 0 ulykker – og derfor, mener jeg, vi nu også må se på cyklisterne: Hvordan kan de bidrage til reduktionen?” spurgte DTL-direktøren.

”Jeg har tre knægte, som jeg alle sammen har skullet lære at cykle. Den yngste er ved at tage knallert-kørekort, og han går på kursus og skal op til en prøve. Men er du cyklist – så kan du bare sætte dig op, og cykle ud i verden. Men cykler kører altså hurtigt i dag. Og der er el-cykler, der kører endnu hurtigere. Dét må vi jo forholde os til. Og der spørger jeg bare, om tiden er inde til, at vi måske også skal til at stille krav til den del af trafikanterne, der kører på cykler.”

Panelet i højresvingsdebatten bestod af forfatter Jens Christian Grøndahl, mobilitetskonsulent Marianne Weinreich, lastbilchaufføren Baloo, 3Fs Kjeld Jensen, Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik samt DTLs Erik Østergaard. DTLs underdirektør, Frank Davidsen styrede debatten.

Læs Erik Østergaards indlæg fra Altinget i dag her