Svensk opbakning til at fortsætte strategisk analyse af en ny Øresundsforbindelse

I en slutrapport fra den særlige svenske undersøgelseskommission, Sverigesförhandlingen, anbefales det at fortsætte arbejdet med en vurdering af effekterne af en ny, fast forbindelse over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg.

Grafik: HH-gruppen

Dermed genbekræfter Sverigesförhandlingen, at projektet fortsat er højt på den langsigtede svenske infrastrukturplanlægning og –prioritering. Den svenske regering er således blevet anbefalet at bidrage med et yderligere beløb svarende til 5 mio. DKK til fortsættelse af arbejdet i 2018-2020. 

Embedsmænd fra det danske Transport- Bygnings- og Boligministerium og det svenske Trafikverket, har i de sidste to år i samarbejdet om bl.a. en række trafikprognoser for person- og godstransporter på vej og jernbane over Øresund. Sverigesförhandlingen fastslår, at selv om kapaciteten på Øresundsbron anses for tilstrækkelig i nærmeste fremtid, kan en ny fast forbindelse mellem Sverige og Danmark have afledte, positive effekter på arbejdsmarkedet og byggeriet i regionen. Derfor bør det bilaterale samarbejde videreføres, lyder det i indstillingen til den svenske regering.

DTL – Danske Vognmænds administrerende direktør og formand for HH-gruppen Erik Østergaard finder det positivt, at man dermed fra svensk side ønsker at fastholde fokus på regionens udvikling, selv om trafikprognoserne her og nu ikke umiddelbart tegner et billede af kapacitetsmangel:

”Det er positivt, at man fra svensk side ønsker at gå videre med denne del af det svenske infrastruktur- og byudviklingsprogram, der er sat i værk gennem Sverigesförhandlingen. Det er en vision, der rækker langt ind i næste årti, og som forholder sig til de afledte effekter, en sådan ny infrastruktur eventuelt vil kunne bidrage med i hele Øresundsregionen – bl.a. flere end 100.000 ekstra arbejdstagere mindre end 1 time fra København. Det har betydning for de danske og svenske forbindelser til det øvrige europæiske kontinent og vores rolle som indflydelsesrige randstater i EU. Og for Københavns Lufthavne vil det jo være et markant bidrag til at indfri ambitionen om øge antallet af rejsende fra de nuværende 29 mio. passagerer om året til 40 mio.”

Indstillingen fra Sverigesförhandlingen til den svenske regering peger på den strategiske analyse, der inden længe iværksættes i fællesskab af de to landes regeringer. Der skal nedsættes en fælles arbejdsgruppe samt svensk og dansk følgegruppe. Udgangspunktet for analysen er, at en ny fast forbindelse skal finansieres af brugerne, og der vil blive kigget på forskellige finansieringsmodeller – herunder EU-tilskud. Det gælder også nødvendige udvidelser af infrastrukturen på land, der skal undersøges nærmere.

Budgettet for den strategiske analyse udgør samlet 10 mio. DKK for perioden 2018-2010 og skal altså deles ligeligt mellem den danske og svenske regering.

Læs mere om arbejdet og indstillingen her