Skatteminister: Momsfritagelse af Post Danmarks pakker var uhjemlet

Transportministeren og skatteministeren var i dag kaldt i samråd i Folketinget for at forklare sig om SKATs ophævelse af en praksis om, at PostNord kunder blandt e-handelsvirksomhederne har kunnet undlade at opkræve moms hos forbrugeren for fragten af pakker.

Samråd om PostNord tv: Skatteminister Karsten Lauritzen, th: Transportminister Ole Birk Olesen. Still foto: Folketingets TV

Praksis har været ”uhjemlet” og dermed ikke i overensstemmelse med lovgivningen, oplyste skatteministeren. Samrådet var indkaldt af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Skatteministeren kunne oplyse Folketinget om, at DTL – Danske Vognmænd i februar 2014 havde henvendt sig til SKAT, da man fandt, at SKATs praksis var konkurrenceforvridende. SKAT kunne efter en gennemgang konkludere, at der måtte en praksisændring til. Og det er med tilfredshed, at DTLs adm. direktør Erik Østergaard kan konstatere, at der ikke er smuthuller for PostNord i kampen om kunderne:

”Vi fandt ikke, at det var fair og lige konkurrencevilkår, at man som e-handelsvirksomhed – ved at benytte sig af det statsejede PostNord til transport af sine varer til slutkunden – kunne undlade at viderefakturere moms, mens dette ikke kunne lade sig gøre ved benyttelse af private pakketransportører,” forklarer Erik Østergaard. ”Enten måtte de øvrige pakketransportører have samme fordel, eller også måtte den praksis til fordel for Post Nord ophøre. Det blev så det sidste.”

Fair konkurrence nødvendig
Erik Østergaard mener, at det nu en gang må være sådan, at markedet fungerer på markedsvilkår og ikke på særskilte fordele til statsejede virksomheder. ”Vi kan som repræsentant for de private vognmænd ikke acceptere, at der ikke er fair konkurrence hele vejen rundt. Det gælder såvel subsidier og fordele som politiske åbninger for social dumping fra udenlandske virksomheder. Konkurrencen på pakkemarkedet er så hård, at forbrugerne nok skal få fordel af det. Blot skal det ikke foregå på bekostning af konkurrence på lønninger og sociale forhold.”

Skatteministeren slog fast, at PostNord er underlagt befordringspligten for breve og pakker op til 20 kg og derfor er momsfritaget på den del af deres forretning. Men da SKATs praksis ikke har været i overensstemmelse med hverken momslov eller EU's momsdirektiv, har e-handelsvirksomhederne siden 1. januar været forpligtede til at opkræve moms for transporten hos slutkunden. Forpligtelsen for e-handelsvirksomheden gælder ikke i tilfælde af fri fragt, da momsen her er opkrævet på forhånd, oplyste ministeren.

Momspligten for ”Postvæsenets” udbringning af postpakker blev ophævet så langt tilbage som i 1989 – men altså på et uhjemlet grundlag. Siden er pakkemarkedet eksploderet og givet frit, så private virksomheder kan konkurrere med det statslige selskab om pakkedistributionen.