Samlet transportbranche vil have vedtagne køre- og hviletidssanktioner indført nu

De allerede vedtagne køre- hviletidssanktioner kan ikke vente et år på politiets it-system men bør indføres nu, mener en samlet transportbranche.

Foto: Sarah Buthmann

Otte organisationer - 3F, ATL, DI Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, DB, DTL og ITD – har derfor rettet henvendelse til transportministeren og justitsministeren for at få de ændrede sanktioner på køre- og hviletidsområdet sat i kraft med det samme. Det sker, efter at udmeldingen fra politiet har været, at man tidligst kan administrere loven om et år.

Det haster nemlig med at få hårdere straffe for bevidst snyd med køre- og hviletidsreglerne, samtidig med at lempeligere sanktioner for fejl og forglemmelser vil resultere i færre og mindre komplekse sager. Og det vil frigive ressourcer hos myndighederne, der så kan lægge flere kræfter i at komme efter de alvorlige overtrædelser, mener den samlede branche.

Dommer undrer sig
Adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard: ”Det er jo helt urimeligt, at en lov, som har haft så stor bevågenhed hos branchen og folketingspolitikerne syltes i den grad, som politiet lægger op til. Vi kan konstatere, at der allerede ved retten i Thisted har været en sag, hvor dommeren har studset over, at sagen skal fremmes efter gamle sanktionsregler, når nu Folketinget har vedtaget nye regler på området. Det kan vi ikke leve med i længden.”

Loven, som blev vedtaget af Folketinget før sommerferien, ønsker at sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Og det er netop proportionalitet kombineret med hård sanktion for snyd og bedrag, der er så vigtig at få ind i køre- og hviletidssystemet, mener DTL-direktøren:

”Skal reglerne give mening for den enkelte chauffør og vognmand, så skal de opleve, at fejl og forglemmelser, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, ikke betyder, at gulvtæppet rives væk under én. Men de skal også opleve, at der bliver slået så hårdt ned på bevidste omgåelser af reglerne, at man hurtigt kan være færdig i branchen. Og det skal sættes i værk nu,” påpeger Erik Østergaard.

Kan bevare tilknytnng
Loven gør i øvrigt op med det hidtidige frakendelsessystem, så der alene sker frakendelse af kørekortet til de typer af kørekortkategorier, som køre- og hviletidsbestemmelserne i udgangspunktet gælder for – nemlig de tunge køretøjer. Organisationerne peger på, at det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom virksomhederne fortsat vil kunne anvende den ansatte – blot til nogle andre typer opgaver. Dette er en væsentlig faktor i fremtiden, hvor chaufførmangel vil blive en endnu større udfordring

Branchen tilbyder i samme forbindelse myndighederne hjælp til at udvikle de nødvendige kurser, som loven også foreskriver, hvis chaufføren frakendes førerretten for køre- og hviletidsovertrædelser. Et tilsvarende system ser man allerede i dag på området for spritkørsel.

Læs henvendelsen fra organisationerne her