Samlet transportbranche appellerer til regeringen

Køre- og hviletidssanktioner: Henholdende svar fra transportministeren giver ikke ro. De allerede vedtagne køre- og hviletidssanktioner må snarest effektueres, mener en enig transportbranche.

Arkivfoto: Sarah Buthmann

I et svar til organisationerne 3F, ATL, DI Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, DB, ITD og DTL-Danske Vognmænd, lader Transportminister Ole Birk Olesen en afklaring stå hen i det uvisse.

Ministeren afventer svar fra justitsministeriet, hedder det.

Men organisationerne bag henvendelsen til regeringen mener fortsat, at sagen er presserende. Domstolene udskyder i øjeblikket sagerne, fordi domstolene i sagens natur skal vurdere og dømme ud fra gældende lov. Men hvis politi og anklagemyndighed fortsat administrerer og rejser sigtelse efter den tidligere lovgivning, så sættes både domstolene og vognmænd og chauffører i en uholdbar situation.

Organisationerne udtrykker forståelse for politiets og anklagemyndighedens praktiske og tekniske problemer med at administrere efter den nye lovgivning, men så må sagerne sættes i bero. At det ikke er muligt for politiet at kunne sige, hvornår man vil være i stand til at administrere efter den nye lovgivning, gør kun problemet og usikkerheden større.

For branchens medlemmer kan det betyde forskellen på at have kørekort eller ej – de er således truet på brødet.

Organisationerne vil gerne minde om, at lovens vedtagelse fandt bred tilslutning i Folketinget og at det, som det fremgår, ligeledes er en samlet branche, der i meget positive vendinger har bakket op om den nye lovgivning.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de respektive organisationer.