Roerne tager lastbilen

DTL Magasinet: Landbrugets transporter skifter mere og mere fra traktorer til lastvogne. Det ses tydeligt under roekampagnen på Lolland

Foto: Finn John Carlsson

Siden 1. november har Claus K. Stangs biler nærmest i døgndrift kørt roer fra Lolland, Falster og Sydsjællands marker. Når roekampagnen slutter en gang først i januar, regner han med at have kørt 70-80.000 tons sukkerroer til Nordic Sugars fabrikker i Nykøbing Falster og Nakskov.

I omegnen af 2.000 ture frem og tilbage mellem marker og sukkerfabrikker når de otte vogntog således at køre, inden kampagnen er ovre.

Transporten af roer med lastvogne på bekostning af traktorer, som før dominerede transporterne, er en ny trend.

»Du ser ikke nær så mange traktorer på vejene hernede i år som før i tiden. Hvor der før kørte otte traktorer for hver to lastvogne, er det i dag nærmest omvendt. Før kunne man faktisk næsten ikke komme frem for traktorer,« siger Claus K. Stang.

Maskinkonsulent Kasper Stougård fra SEGES (førhen Landbrugets Rådgivningscenter) i Skejby oplyser, at tendensen til at flytte transporten fra traktor til lastbil er særlig udtalt, når det gælder roer og kartofler.

SEGES er på vej med et regneark til landbruget, som giver det enkelte landbrug et billede af deres omkostninger og tidsforbrug ved transport med traktor. Her er afstand og størrelse på læs de afgørende faktorer. Regnearket skal give landmændene grundlag for at overveje, om deres nuværende transportløsning er den mest effektive.

Kasper Stougård mener, der er masser af potentiale for vognmænd i at lokalisere de største landbrug i lokalområdet og kontakte dem med henblik på at sælge nogle af de ydelser, som vognmænd kan løse bedre og billigere end landmænd.

Læs hele historien i det nye nummer af DTL Magasinet