Positivt ministermøde kom langt omkring

Det første DTL-møde med VLAK regeringens transportminister Ole Birk Olesen (LA) forløb positivt – og man nåede at komme vidt omkring i rækken af aktuelle transportemner

Der var også tid til at trække på smilebåndet. FV. Minister Ole Birk Olesen (LA), DTL-formand Martin Danielsen, DTL-direktør Erik Østergaard. Foto: Per Daugaard

DTL - Danske Vognmænds formand Martin Danielsen, adm. direktør Erik Østergaard og erhvervspolitisk chef, underdirektør Ove Holm, aflagde transport- bygnings- og boligministeren en visit i går onsdag. Forventningerne til en god dialog med ministeren blev indfriet, og delegationen havde da også en del ros med i tasken.

”Vi kvitterede for ministerens medunderskrift på den resolution, som 9 lande i sidste uge underskrev i Paris med en række initiativer, der skulle lede EU-Kommissionen på rette vej, når vejtransportpakken bredes ud senere på året. Det kan godt være, at ministeren på nogle punkter har måttet cykle over et par ideologiske bakketoppe, men han står vagt om regeringens politik, og det trækker en lige linje fra de forrige regeringer uden slinger i valsen,” udtaler Erik Østergaard.

Også det kommende lovforslag om ændring af sanktionerne for køre- og hviletidsovertrædelser blev rost af DTL. ”Der har været lagt et stort forarbejde i denne sag fra forgængerens side – og med betydelig brancheinddragelse. Det arbejde videreføres nu under den nye minister, og det skal han kun have ros for,” mener Østergaard. Den samlede branche er i dag, torsdag, i foretræde hos Folketingets Transportudvalg for at belyse indholdet af lovforslaget og svare på politikernes spørgsmål, før det fremsættes.

Klima og trafiksikkerhed
Af andre interessante emner på mødet var de markante danske og internationale klimamål og trafiksikkerheden:

”Vi drøftede det klimapotentiale, der ligger i øget lastekapacitet for lastbiler og bedre udnyttelse af vejinfrastrukturen, hvor vi har en god dialog med Færdselsstyrelsen. Det gælder især vores ønsker om fx ekstra totallængde til vogntog med kran og indførelse af 5-akslede lastbiler, modulvogntog, klimaneutrale biobrændstoffer mv. Og så havde vi lejlighed til at vende de ting, som DTL gør på trafiksikkerhedsområdet – særligt i tilknytning til de tragiske højresvingsulykker, der i 2016 desværre havde flere dræbte og alvorligt tilskadekomne end tidligere år - i forhold til en ellers faldende trend.”

DTL delegationen fortalte ministeren om den dialog om højresvingsulykker, som organisationen har haft med den kendte forfatter og debattør Jens Chr. Grøndahl. Han var i starten af året var inviteret med af DTL på en lastbiltur for at fornemme branchens udfordringer og drøfte behovet for endnu større fokus på højresvingsulykker i den kommende tid.

Endelig berørte mødet det omdiskuterede lovforslag L118 om overenskomstkravet i godskørselsloven, der for tiden er lagt på is af ministeren grundet de igangværende overenskomstforhandlinger. ”Der er en betydelig politisk udfordring i at få denne her sag landet til alles tilfredshed,” slutter Erik Østergaard.   

Køreturen med forfatter og debattør Jens Chr. Grøndahl kan ses her