Omlægning af bilafgifter måske neutral for varebilsvognmænd

Regeringen fremsatte tirsdag 3. oktober lovforslag L4 vedrørende den omlægning af bilafgifterne, som regeringspartierne og Dansk Folkeparti indgik aftale om 21. september.

Omlægningen indebærer som bekendt, at satserne for registreringsafgifter og fradrag for sikkerhedsudstyr ændres, og at den grønne ejerafgift på nye biler forhøjes.

Umiddelbart tyder meget på, at varebilsvognmændene ikke vil opleve fordyrelser ved anskaffelse af nye biler, vurderer erhvervspolitisk chef Ove Holm, DTL – Danske Vognmænd.

” Skatteministeriet skønner, at forøgelsen i skalaknækket for de små varebiler i gennemsnit vil svare til den forhøjelse af afgiften, som vil være resultatet af forhøjelsen af grænsen og satsen for tillæg i registreringsafgiften og ændringen i fradrag på sikkerhedsudstyret. For de store varebilers vedkommende skønnes forøgelsen af afgiften at svare til forhøjelsen som følge af ændringen i fradraget på sikkerhedsudstyret. Så det er DTLs vurdering, at omlægning af bilafgifterne umiddelbart – og ud fra en gennemsnitsbetragtning – alt i alt ser ud til at være overvejende neutral for varebilsvognmændene. Men derfor kan der selvfølgelig sagtens være nogle, der bliver ramt. Skatteministeriet påpeger nemlig også, at det afhænger af den enkelte varebils sikkerhedsudstyr og energieffektivitet, om registreringsafgiften stiger eller falder,” oplyser Ove Holm.

DTL-chefens foreløbige konklusioner bygger på følgende fakta:

Varebilerne får ifølge lovforslaget flere af de samme fradrag og tillæg i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr som personbilerne, herunder for ABS, ESP og selealarmer, og de mindre varebiler får fradrag og tillæg for brændstoføkonomi efter de samme regler for personbiler.

”Saneringen” af eksisterende sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften og en forhøjelse af tillægget og grænserne for dårlig brændstoføkonomi i registreringsafgiften medfører umiddelbart en forhøjelse af registreringsafgiften for varebiler. Men reglerne for registreringsafgift for varebiler justeres altså samtidig, således at bilafgifterne samlet set holdes uændret.

Varebilerne fritages også for en forøgelse af den grønne ejerafgift (brændstofforbrugsafgift) – netop for at sikre, at den samlede udgift ved at eje en varebil ikke stiger i forhold til i dag.

Typiske varebiler som Ford Transit og Nissan NV-200 vil efter Skatteministeriets beregninger samlet set opleve en gennemsnitlig afgiftslempelse vedrørende registrerings- og ejerafgift.

Kapitaltab og vejafgifter
Men skadesløsholdelsen kan vise sig at være kortvarig:  

”Den varige lempelse på 100 mio. kr., som erhvervslivet står til at få ifølge lovforslagets egne beregninger, kan hurtigt blive spist op af det kapitaltab, som Skatteministeriet også selv regner med - ca. 700 mio. kr. – som dog kun realiseres ved et videresalg. Og samtidig er det jo politisk aftalt, at der skal indføres periodebaserede vejafgifter, også for varebiler, for benyttelse af motorveje og evt. andre overordnede veje med virkning fra 2020,” påpeger Ove Holm og konkluderer:

”For konkrete varebiler kan der altså være tale om både prisstigninger og –fald, afhængigt af den enkelte bils sikkerhedsegenskaber og energieffektivitet samt kapitaltabets størrelse. Og lempelsen for varebilerne bliver næppe større, hvis man indfører vejafgifter. DTL vil i hvert fald nøje følge udviklingen på området.”