Nye forslag om enklere regler

DTL Magasinet: Regeringen har fået input, der skal lette livet for transportvirksomhederne

Foto: Per Daugaard

Transportbranchen er i centrum i 15 ud af 31 nye forslag til forenklinger og mindre bureaukrati, som det særlige Virksomhedsforum for nylig har sendt til regeringen.

»Blandt forslagene, som DTL via Dansk Erhverv - der er medlem af Virksomhedsforum - har været med til at fremføre er nemmere indhentning af tilladelser til jordkørsel, lettere anskaffelse af miljøzonemærker og en afskaffelse af den særlige klippekortordning for dyretransportører,« oplyser DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

Det særlige ved Virksomhedsforums forslag er, at de følger et "følg eller forklar"-princip. Det betyder, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre forslagene eller at forklare omverdenen, hvorfor man ikke vil gennemføre dem. »Og det vil i disse tilfælde da kræve en temmelig god forklaring,« tilføjer han.

Virksomhedsforum har udvalgt transportbranchen som et særligt tema. De 15 forslag til lettelser i transportbranchen kommer fra en til lejligheden nedsat arbejdsgruppe med transportkyndige organisationsfolk bl.a. Dansk Erhvervs fagchef for transport og infrastruktur Jesper Højte Stenbæk.

Jesper Højte Stenbæk, der har repræsenteret DTL i forløbet, understreger, at Virksomhedsforum slet ikke kan fungere uden forslag ude fra virkeligheden.

»Vi skal have fjernet regler, der generer og irriterer virksomhederne ude i dagligdagen. Når disse forslag bliver gennemført, håber vi at have fjernet eller ændret nogle af den lovgivning, der generer, men vi stopper ikke her. Nye forslag til forenklede regler er altid velkomne«, siger han.

Læs hele historien i det nye nummer af DTL Magasinet her