En branche i benhård konkurrence

Transportkøberne nyder godt af en transportbranche i benhård konkurrence. Den barske realitet er måske ikke nogen sensationel nyhed for branchen selv i hverdagen, hvor den enkelte vognmand mærker det på egen krop.

Men DTLs kommende konjunkturundersøgelse for 2017 kan nu sort på hvidt dokumentere, at selv om det generelt går bedre i vognmandsbranchen – og betydeligt bedre siden effekterne af finanskrisen klingede af for et par år siden - så er prisniveauet ikke fulgt med.

Undersøgelsen baserer sig på 510 DTL-medlemmers besvarelse af spørgsmål om, hvordan de har opfattet udviklingen, og hvilke forventninger de har til den nærmeste fremtid.

Både økonomisk resultat og omsætningen i virksomhederne viser en pæn fremgang, som ikke er så tosset endda. ”Når det kører fornuftigt rundt, skyldes det hovedsageligt, at virksomhederne er blevet bedre til at udnytte kapaciteten til det yderste og til at opdyrke nicheområder,” forklarer økonom Morten Pernø, der har stået for indsamlingen og bearbejdningen af de mange data.

Godt og skidt
Trods den hårde konkurrence er forventningerne til fremtiden faktisk lidt mere positive fortæller Morten Pernø: ”Man forventer måske ikke så meget, at aktiviteterne som helhed stiger, men man regner da med en fortsat stigning i overskuddet,” fortæller DTL-økonomen og tilføjer: ”En lidt mere optimistisk branche, der ser lyst på fremtiden er et aktiv for samfundet og giver håb for fremtiden. Men investeringslysten er dog – forståeligt nok – noget afdæmpet i forhold til året før.”

Morten Pernø påpeger, at når man læser undersøgelsen, er det vigtigt at holde sig for øje, at branchen ikke er en homogen størrelse. ”Vi har oplistet 24 forskellige måder at transportere gods på. Der er jo forskel på at køre med asfalt og med levende høns – og det kan jo ikke blandes sammen,” lyder det spøgefuldt.

Et nærmere kig på de enkelte branchegrene afslører da også, at det er afhængigt af kørselsarten, om det går godt eller skidt. Mens det fx går rigtig godt for transport af byggeelementer, jern og metal på grund af øgede bygge- og anlægsaktiviteter, så går det fx ikke så godt i flyttebranchen og for affaldsområdet.

Leasing frem for køb
Undersøgelsens særlige temadel beskæftiger sig i år med lastbilflådens fordeling på køb og leasing og udfordringerne for vognmændene med at finde finansiering samt påforsikring og pension.

”Skal man også her konkludere helt overordnet, så bliver materiellet i dag i langt højere grad leaset end købt. Det vidner dels om, at det kan være vanskeligt at rejse kapital til større indkøb, og dels om, at vognmændene i dag i langt højere grad ønsker at være fleksible i forhold til ændringer på markedet, så man ikke brænder inde med materiel, hvis omsætningen falder,” forklarer Morten Pernø og slutter:  

”Generelt betragter kun få vognmænd deres virksomhed som en del af pensionsopsparingen i en branche, hvor familie-ejerskaber og generationsskifte er en del af traditionen.”

Konjunkturundersøgelsen præsenteres for DTLs delegerede på generalforsamlingen i Aarhus den 20. maj.