DTL: Vejpakken slår fast: Ingen lange hvil i bilen

EU-Kommissionens vejpakke slår fast, at arbejdsgiver skal tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at chaufføren skal kunne vende hjem i løbet af en 4-ugers periode.

Foto: Sarah Buthmann

Det er et fremskridt, hvor en underbetalt hær af østchauffører ikke skal kunne leve i månedsvis i venten på chanceture eller indgå i vedvarende og systematiske cabotage- og tredjelandstrafikker.

Der er både mere fleksibilitet og skærpede krav i Vejpakken, når det kommer til kørehviletidsreglerne. DTL ser konturerne af et tiltrængt opgør med en de facto permanent udstationeret øst-chaufførreserve. Fremover skal chaufførerne kunne vende hjem mindst én gang i løbet af en 4-ugers periode.

”I årevis har vi set lavtlønnede østchauffører leve på rastepladserne og overnatte i bilerne i månedsvis. Nu lægger Kommissionen op til, at det bliver arbejdsgivernes ansvar at tilrettelægge arbejdet, så chaufførerne kommer hjem oftere. Hvis dét realiseres, så repræsenterer det et fremskridt,” siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL-Danske Vognmænd.

Elastik i metermål
DTL-direktøren mener dog ikke, at træerne vokser ind i himlen med Kommissionens forslag.

”Kommissionen forsøger at løse det konkrete problem om det ugentlige hvil, som er et reelt parameter i den kontinuerlige bestræbelse på at holde chaufføromkostningerne, og dermed fragtpriserne, nede. Men udspillet fra Kommissionen introducerer også nogle nye begreber for hvilken standard, fx overnatningerne skal foregå under, som reelt er elastik i metermål. Det vil kræve nationale definitioner og krav for at sikre, at en skurvogn eller et telt ikke bliver godt nok,” fortsætter Erik Østergaard.

Kommissionens forslag præciserer, at kun det reducerede ugentlige hvil må tages i køretøjet. Alle andre hvil skal tages under passende indkvartering:

”Det er isoleret set godt. Både for den enkelte chauffør og for hvilen, og dermed trafiksikkerheden. Men det bliver nu definitionen af ”passende”, der bliver afgørende. Der kan lægges alle mulige standarder til grund, og derfor vil min opfordring til Kommissionen være, at de allerede i det opfølgende arbejde med Vejpakken tager hul på definitionen,” slutter Erik Østergaard.

Du kan se Kommissionens samlede udspil her.