DTL: Ugentligt hvil ud af førerhuset

Det tyske krav om at det ugentlige hvil ikke må holdes i førerhuset, er helt på sin plads. ”Det er en logisk følge af Generaladvokatens melding i februar og helt i tråd med intentionerne i Vejtransportpakken,” mener DTL.

Foto: Sarah Buthmann

I februar kom Generaladvokaten for EU-Domstolen med sin indstilling: Det ugentlige hvil må ikke holdes i lastbilen. Og i sidste uge fik vi Vejtransportpakken fra EU-Kommissionen, hvor der lægges op til det samme. At Tyskland allerede har taget konsekvensen, giver god mening:

Ugehvil bruges til ophold
”At henlægge det ugentlige hvil til bilen vil i langt, langt de fleste tilfælde alene handle om, at man venter på en chancetur langt fra hjemlandet, eller det indgår i et nøje planlagt kørselsmønster og i detaljen planlagte ture. Det er med andre ord fordi, man ikke har intentioner om at sætte kursen hjemad, men fordi man indgår i det finmaskede net af chauffører og vognmænd, der bor og lever i bilen og på rastepladser - som led i den systematiske undergravning af arbejdsmarkedet for vognmandserhvervet. Og dermed er det et konkurrenceparameter, der indgår i den systematik, der undergraver løn- og arbejdsforhold og fair konkurrence. Så set fra min stol, så er et krav om, at ordentlig indkvartering – ”passende” som Kommissionen foreløbig kalder det – helt på sin plads.”

Sådan siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd.

Vælg kampene med omhu
”Jeg ser da heller ingen grund til, at Tyskland skal ændre praksis nu. Efter alt at dømme er der en afgørelse på vej fra EU-Domstolen, og EU-Kommissionen har jo i realiteten taget konsekvensen af det med Vejtransportpakken. Der er jo ingen grund til at gøre tingene unødigt komplicerede og for meget frem-og-tilbage. En række europæiske lande har, i lighed med Tyskland, allerede indført sanktioner for at holde det ugentlige hvil i bilen. Og der tegner sig også et flertal i Danmark,” slår Erik Østergaard fast.

”Fra DTL skal signalet til ministeren være, at man skal vælge sine kampe med omhu. I stedet for at kritisere Tyskland for at bekæmpe unfair konkurrence, når man er i Vejalliance med dem om de samme spørgsmål, og når alt i sol og måne indikerer at det ugentlige hvil ikke kommer til at kunne holdes lovligt i bilen i fremtiden, så ser vi da helst, at Ole Birk Olesen bruger sin indflydelse, hvor den gør gavn,” slutter Erik Østergaard, forud for ministermødet i dag.