DTL: Udvidelse af togfond kan afhjælpe trængsel på vejene

Udvidelsen af togfonden, som et flertal uden om regeringen er blevet enige om, kan blive en stærkt tiltrængt håndsrækning til den tilsandede trængsel på vejene.

Takstnedsættelse på Storebælt og lavere bilafgifter skaber trængsel. Foto: Finn Strandbygaard

”Vi er positive” lyder det fra DTL-Danske Vognmænd.

”Regeringen finanslovsudspil bød ikke på de store infrastrukturinvesteringer. Tværtimod vil regeringen nedsætte taksterne på Storebæltsbroen, hvilket kun kan øge trængslen til og fra broen. Så vi ser positivt på de tiltag, der kan bidrage til at flytte noget af trafikken fra personbil til tog,” siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

Læs Erik Østergaards synspunkter om takstnedsættelser på Storebælt her

Takstnedsættelse og afgiftssænkelse øger trængsel
”Som jeg ser det, går der intet fra vognmændene ved en forbedring af den kollektive trafik. Tværtimod vil det flytte noget af persontrafikken. Regeringen lægger op til takstnedsættelse på Storebælt og sænkelse af afgifterne på biler. Begge dele vil øge trængslen, og det koster hos vognmændene: De taber produktivitet, spilder timer i kø, og vognmænd og chauffører skal både stresse over, om de kan nå frem i tide med godset, og om det vil være praktisk muligt at overholde køre- og hviletiderne, når man sidder fast i en kø. Så set fra min stol tilbyder udvidelsen af togfonden - og dermed fastholdelsen af en ambition om, at så megen privattrafik som muligt bør foregå i den kollektive trafik – bestemt en mulighed for at bidrage til en reduktion af trængslen. Det kan kun være i vognmændenes interesse.”

”Jeg noterer mig, at hovedhistorien i medierne mest handler om spillet mellem Dansk Folkeparti og venstrefløjen, som går samlet uden om regeringen. Den del interesserer mig ikke så meget. Vigtigere er, at med de massive trængselsproblemer, vi allerede oplever i dag, og med regeringens beskedne ambitioner for infrastrukturændringer, der kunne forbedre situationen, så har vi brug for, at der kommer andre tiltag i spil, som kan lette trykket på vores veje,” slutter Erik Østergaard.