DTL: Traktorer på vejene skal begrænses mest muligt

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har undersøgt 25 ulykker med traktorer og motorredskaber siden 2013.

Arkivfoto: Finn John Carlsson

Det er der kommet en rapport ud af, som blandt andet viser, at 21 ud af de 25 ulykker med traktor involveret er sket på landeveje på hverdage mellem 6-12 og 15-18 – og 5 er sket i mørke. Rapporten er blevet til på baggrund af den triste kendsgerning, at der årligt forekommer 40-55 personskadeulykker og omkring 5 dræbte som følge af traktorer på vejene. Typiske tidspunkter på året for traktorulykker er august, september og oktober måned.

Aparte på vejene
Underdirektør i DTL – Danske Vognmænd Frank Davidsen er glad for, at der sættes fokus på traktorernes færden på vejene:  ”Vi har i DTL – Danske Vognmænd den holdning, at traktorer som helhed er en aparte forekomst på vejene. De har helt særlige kørselsmønstre, de kører ved særligt lave hastigheder, de føres ofte af helt unge helt ned til 16 år, og de er absolut ikke kollisionssikre. Jeg synes, at rapporten fra HVU viser, at det i hverdagen er nødvendigt at begrænse traktorkørsel på veje med anden færdsel mest muligt. Det siger HVU også selv, men det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor vores medlemmer, især i det vestjyske område, oplever en opblomstring af mega-traktorer, der transporterer gods på linje med lastbiler.”

På baggrund af rapporten anbefaler HVU, at der stilles større krav til afmærkning af langsomt kørende køretøj og ”overbredde”, som kunne være brug af rotorblink, tydelig markering af traktorens yderpunkter samt vedligeholdelse af reflektorisk materiale. Hvad angår selve traktorføreren, skal denne uddannes bedre i den typiske risiko ved at køre traktor. Endelig anbefaler HVU, at traktorkørsel begrænses mest muligt igennem optimal planlægning og læsning.

Køreuddannelse af traktorførere relevant
5 af de undersøgte ulykker er sket ved venstresving og 4 ved vigepligtsforseelser. Her har der ofte været tale om forkert spejlindstilling, ingen orientering hos traktorføreren før svingning og for sen tegngivning ved venstresving. Det har betydet, at overhalende bilister har misforstået situationen og derved påkørt traktoren. Ved vigepligt er det traktorførerens manglende orientering kombineret med for stor hastighed hos modparten.

Ulykker ved ligeud kørsel er næsten ligeligt fordelt mellem forendekollisioner og bagendekollisioner. Typisk sker disse kollisioner i mørke og tåge, ofte på overordnede veje, og implicerer typisk biler. Ved bagendekollisioner skyldes ulykken, at traktorvogntoget er blevet forvekslet med en lastbil. Hertil kommer faktorer som manglende orientering, bredden af traktoren – og for høj hastighed hos modparten. En rundspørge har i øvrigt vist, at 50 pct. af befolkningen tror, at traktorer må køre over 40 km/t.

Frank Davidsen: ”Det her giver også anledning til at drøfte, om ikke køreuddannelsen samt et krav om grund- og efteruddannelse af traktorførere er relevant. Ligeledes bør man se på, om traktorkørsel som helhed er i stigning, hvilket noget tyder på efter de meldinger, vi får fra medlemskredsen. Der findes angiveligt ingen statistik på dette område. Traktorkørsel giver lange køer, trængsel på landevejene samt farlige situationer ved overhaling. Og traktorer, der må køre 40 km/t, vil udligne hastigheden således, at traktoren bliver konkurrencedygtig over for lastbilen ved kørsel over kortere afstande. Det er ikke hensigtsmæssigt.”

En helt særlig konstatering hos HVU har i øvrigt været, at brug af ny køretøjsteknologi kunne have forhindret en stor del af traktorulykkerne. 9 ud af 15 ulykker kunne være undgået, hvis modpartens bil havde været installeret med avanceret nødbremsesystem, og 2 ud af 3 ulykker kunne være undgået med installeret ABS på motorcykler.

Find mere om HVU rapporten om traktorer her