DTL: Taxilov-vedtagelse lover godt for fremtiden

DTL-Danske Vognmænd er optimister oven på dagens vedtagelse af taxiloven. Enhedslistens vigtige ændringsforslag, der fandt tilslutning fra Dansk Folkeparti og dermed flertal, er et klart signal om, at det samme skal gælde på bus- og godsområdet

Taxiloven vedtaget af Folketinget

”Det er meget opmuntrende”, siger DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard, og fortsætter: ”Enhedslistens Henning Hyllesteds ændringsforslag bryder det dødvande, som opstod ovenpå NORTRA-dommen. Det førte som bekendt til kaotiske tilstande på alle områder af erhvervstransport. Så det glæder mig meget, at Dansk Folkeparti og Kim Christiansen ender med at stemme for ændringsforslaget.”

”Vedtagelsen i dag sender jo dét klare signal, at den samme logik også må gælde på busområdet og på godstransportområdet. Derfor har vi en klar forventning om, at Dansk Folkeparti også på disse områder vil stemme for Enhedslistens ændringsforslag. Det er det eneste logiske”, fortsætter Erik Østergaard.

”I alle dele af branchen slås vi mod social dumping og unfair konkurrence. Godskørselslovens § 6, stk. 3 har hidtil sikret, at der blev opretholdt et vist niveau for ordnede løn- og arbejdsforhold, men dét smadrede NORTRA-dommen. Med Henning Hyllesteds forslag vender vi tilbage til retstilstanden før dommen. Og det er der grund til at glæde sig over, for ellers var der åbnet op for et ræs mod bunden. For den del af erhvervet, der dels kerer sig om ordnede forhold og ordentlighed, og dels ved, at også danske vognmænd bliver presset af løndumping, er det vigtigt, at vi slås for et vist niveau.”

Enhedslistens ændringsforslag, som blev endeligt vedtaget i Folketinget i dag, lyder således:

Krav til løn- og arbejdsvilkår
§ 10. Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”