DTL: Stadig nej tak til road pricing

EU-Kommissionen foreslår som en del af sin vejtransportpakke at ændre den nuværende vejbenyttelsesafgift – også kaldet Eurovignetten – der betales pr. dag, uge, måned eller år, til en kilometer-baseret road pricing.

Foto: Toll Collect

Ni EU-lande kan dermed blive tvunget til at afskaffe eller ændre deres system for vejbenyttelsesafgift for lastbiler. Forslaget medfører nemlig, at lande som Sverige, Litauen, Letland, Danmark, Rumænien, Bulgarien, Holland, Belgien og Storbritannien med udgangen af 2023 vil skulle ophøre med at afgiftsopkræve lastbiler for, hvor lang tid de opholder sig på vejene i det pågældende land. Som bekendt udtræder Storbritannien dog af EU.

De tilbageværende lande vil være tvunget til at skifte til et opkrævningssystem, der er baseret på antal kørte kilometre – det såkaldte road pricing system. Det har allerede afstedkommet heftige politiske debatter og vil utvivlsomt fremprovokere modreaktioner fra medlemsstater, vejtransportbranchen og transportkøberne. Kommissionen fastholder dog, at road pricing vil betyde, at lastbiler dermed vil blive anvendt mindst muligt i transportkæden og dermed bevirke mindre miljø- og klimabelastning.

Dyr skatteopkrævning
DTL – Danske Vognmænd er klart imod Kommissionens planer:

”Den idé har vi haft en grundig diskussion af for nogle år siden, hvor den daværende regering netop valgte at droppe et sådant skifte. Og det er der gode grunde til. For en kilometerafgift er en rigtig dyr måde at opkræve skat på – måske 20 pct. af provenuet ryger op i den blå luft til udstyr og administration – kun til glæde for det jeg kalder ”opkrævningsindustrien”. For det andet vil en kilometerafgift være et hårdt slag mod yderområderne i Danmark. Og lad mig minde om, at man også i Holland droppede en sådant skifte,” udtaler adm. direktør Erik Østergaard. Han fortsætter:

”Kommissionen synes at bygge sit forslag på en forestilling om, at lastbiler i dag kører nærmest på må og få ad store omveje og uden gods på ladet. Jeg kan love, at vognmændene gør alt, hvad de kan, for at spare på omkostningerne – og det koster kassen for hver kilometer, der køres, til løn, til brændstof herunder dieselafgifter, til dæk osv. Hvis ikke vognmanden er skarp, så er det kun et spørgsmål om tid, før han må lukke, og overlade godset til mere effektive vognmænd. Så jeg tror ikke på store miljømæssige gevinster ved at gå fra vejbenyttelsesafgift til road pricing.”

Kig på eksisterende afgift
DTL – direktøren fremhæver, at der af og til lyder lokkende toner om, at de ekstra penge, der måtte komme ind (efter fradraget af opkrævningsomkostningerne) vil kunne bruges til øgede investeringer i vejinfrastrukturen. ”Til det må jeg bare sige, at det lyder godt, men er hul tale. Hver gang vi eller andre har foreslået en øremærkning af trafikale afgifter til infrastruktur, er det blevet skudt ned af EU's medlemslande – herunder Danmark.”

”Tag hellere et kig på de gældende rammer for vejbenyttelsesafgiften. Der trænges fx gevaldigt til en opdatering til nutiden, hvad angår miljønormerne. Direktivet fra 2006 giver kun mulighed for at differentiere op til Euro 4, men i dag er vi jo nået til Euro 6. At vi i Danmark så stadig kun differentierer mellem Euro 0, 1 og 2 eller bedre er så en anden historie. Og sørg for en effektiv håndhævelse gennem øget brug af nummerpladegenkendelse,” slutter Erik Østergaard. 

Læs om vejpakken her.