DTL: Spildte millioner på E45 skal opsamles

Det koster årligt alene erhvervslivet omkring 80 mio. ekstra i direkte transportomkostninger, når blot de tunge køretøjer på E45 forsinkes et kvarter i morgen- og eftermiddagsmyldretiderne på den 70 km lange strækning fra Hornstrup ved Vejle til Hinnerup ved Aarhus.

Trængsel på E45 koster ekstra Foto: Finn Strandbygaard

Dertil kommer afledte omkostninger hos kunderne ved forsinkelser, herunder hvis chaufføren ikke når frem, før hans køretid er opbrugt.

Det vurderer DTL – Danske Vognmænd i forbindelse med, at regeringen med sit finanslovsudspil vil afsætte penge til en VVM-undersøgelse af en udvidelse af E45 mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle og mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord fra fire til seks spor. To strækninger på i alt 51 km.

”Vi har lagt til grund, at der passerer omkring 7.200 tunge køretøjer i gennemsnit pr. døgn på E45 mellem Vejle Nord og Aarhus Nord. Det er jo ikke småting –  og det er vist ikke overdrevent at antage, at forsinkelserne alt for ofte er mere end de 15 minutter, når vi medregner vejrproblemer og trafikulykker,” forklarer økonom Morten Pernø fra DTL – Danske Vognmænd.

Morten Pernø påpeger, at udregningen blot er omkostningerne for tunge køretøjer. Hertil kommer så omkostningerne for pendlere og øvrige erhvervstrafikanter. Trængslen på E45 er i dag til gene for både private bilister og erhvervsliv, og med udsigt til endnu flere biler på vejene de kommende år betyder det timelange bilkøer og tusindvis af spildte timer.

Som på Sjælland
DTL – Danske Vognmænd bifalder derfor, at regeringen med sit finanslovsudspil sætter 48 mio. kr. af til at lave en VVM-undersøgelse af de steder på E45, hvor trængslen er størst.  Erik Østergaard, adm. direktør for DTL – Danske Vognmænd mener, at de næsten 100 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste bør samles op af samfundet ved forbedringer. Han henviser blandt andet til erfaringerne med Helsingør-motorvejen på Sjælland.

”Ifølge Vejdirektoratet har udvidelsen af Helsingørmotorvejen har skabt mærkbart bedre forhold for de trafikanter, der kører ud af byen i nordgående retning om eftermiddagen. På langt de fleste dage slipper de nu for at sidde i kø og spilde unødvendig tid i trafikken. Der er visse steder faktisk kappet 4 minutter af rejsetiden. Med de pendlertraditioner, der har udviklet sig på E45, kan man godt sammenligne de jyske forhold med de sjællandske. Antallet af lastbiler på Østjyske Motorvej er dog betragteligt større, så her er der endnu mere behov for bedre fremkommelighed,” udtaler DTL – direktøren.  

Det er oplyst, at VVM undersøgelsen af E45 – strækningen kan foretages inden for 2 år.