DTL sejr: Ny vejledning om frontmonteret udstyr er klar

Efter pres fra DTL bliver færdselslovgivningens regler om frontmonteret udstyr på lastbiler nu ændret af Færdselsstyrelsen og samlet i en særlig vejledning.

Eksempel på acceptabelt og uacceptabelt beslag (Færdselsstyrelsen)

Hermed gør styrelsen op med politiets restriktive og uhensigtsmæssige praksis om beslag til fx sneplove og sækkevognsholdere. Et stort fremskridt og en sejr for DTL og medlemmerne, siger DTL-direktør.

En nyere praksis hos færdselspolitiet har betydet, at flere vognmænd med frontmonteret udstyr til fx snerydning, har fået tilsendt bødeforlæg og sågar er mødt med påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Begrundelsen har været, at alle beslag var trafikfarlige og skulle afmonteres, når de ikke var i brug. Men den ny og præciserende vejledning fra Færdselsstyrelsen punkterer Færdselspolitiets praksis.

”Så får vi nok også ryddet vejene for sne til næste vinter” siger en tilfreds DTL-direktør, Erik Østergaard.

Overgangsperiode året ud
I den nye vejledning hedder det bl.a.:

”Lastbil forberedt til kørsel med sneplov kan i beredskabsperioden fra den 1. oktober til den 1. maj, samt i en forberedelsesperiode på 14 dage før og efter, være forsynet med beslag og konsol for sneplov, såfremt disse beslag og konsol er afrundede eller afskærmede, så de ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.” Og videre: ”Uden for forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forblive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en rundingsradius på mindst 5 mm.”

Vognmændene får ifølge Færdselsstyrelsen en periode frem til 31. december i år til at indrette sig efter fortolkningen af de generelle bestemmelser og få bragt køretøjerne i overensstemmelse med reglerne. Lastbiler med frontmonteret udstyr kan således godkendes ved syn resten af 2017 med bemærkning om, at frontmonteret udstyr er utilstrækkeligt afskærmet. Rigspolitiet er orienteret om overgangsperioden.

Tilfreds med Færdselsstyrelsen
Erik Østergaard: ”Der havde bredt sig en meget restriktiv praksis hos politiet, der har vanskeliggjort arbejdet for de mange vognmænd, som bidrager til at holde vejene fri for sne om vinteren. Var praksis og vejledning ikke blevet ændret, som det nu sker efter massivt pres og efter rådgivning fra DTL-Danske Vognmænd, er jeg ikke i tvivl om, at vi ville have haft færre vognmænd, der ville bidrage til snerydning i fremtiden. Man skal altså passe på med at gøre livet alt for surt for dem, der holder samfundet i gang.”

Flere sager er gennem det seneste år havnet på DTLs bord – sager hvor DTL-vognmænd nærmest er blevet kriminaliseret for at stå til rådighed for snerydning. Det er sket, efter at området ellers havde været administreret til alles tilfredshed i en årrække:

”Vi er lige kommet ud af en iskold april måned med nattefrost, slud og hagl, og i princippet kan der falde sne helt ind i maj. Der er derfor al mulig grund til, at myndighederne udviser en fleksibilitet, der modsvarer den, vognmændene udviser, når de på alle tider af døgnet og i snevejr kører ud og rydder vejene til gavn for samfundet,” påpeger Erik Østergaard.

”Der er samtidig på anbefaling fra DTL fundet en god løsning for frontmonteret holder til sækkevogne på renovationsbiler. Så ikke bare holder vi snerydningen kørende, men også affaldsindsamlingen hos landets borgere sikres. Og så vil frontstøtteben fremover ikke skulle indregnes i lastbilens totallængde. Det, tror jeg, mange bliver glade for.”

DTL – direktøren er alt i alt meget tilfreds med Færdselsstyrelsens indsats og den nye vejledning, der giver klarhed for såvel vognmændene som politiet. ”Det er godt at få præciseret, hvordan den trafikale risiko ved frontbeslag kan minimeres. Under alle omstændigheder er sne- og isglatte veje en langt større risiko for langt flere.”

Læs mere om Færdselsstyrelsens vejledning om frontmonteret udstyr på lastbiler her