DTL: Samlet transportbranche

DTL og 3F fremlagde i dag - på vegne af en række organisationer – branchens samlede tilslutning til et lovforslag om ændringer af færdselsloven, for så vidt angår ændringer i sanktions- og frakendelsessystemet på køre-hviletidsområdet.

Foto: Folketinget Anders Hviid

”Det var hårde sanktioner for selv mindre forseelser, der væltede ned over branchen i 2005, og derfor er vi selvfølgelig overordentligt tilfredse med, at vi med det her lovforslag har udsigt til et mere balanceret sanktionsregime,” siger adm. direktør Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænd.

”Det er med den nye teknologi dels blevet langt enklere rent faktisk at sikre sig, at man kan overholde lovgivningen. Og dels er vi med dette lovforslag kommet derhen, hvor der bliver differentieret i sanktionerne, så alvorlige og systematiske overtrædelser straffes behørigt hårdt, mens bagateller og uintenderede fejl sanktioneres lempeligere. Det repræsenterer et markant fremskridt,” fortsætter Erik Østergaard.

Fald i alvorlige fejl
”Vi er som organisation stærkt optaget af et hårdt sanktionsregime, når det fx gælder manipulation af tachografen, fordrejning af køredata og andre dybt skadelige forretningsmodeller, som undergraver fair konkurrence og undergraver branchens renommé,” siger Erik Østergaard – og påpeger, at tal viser et fald på 50 pct. af de af EU-Kommissionen klassificerede ”alvorlige fejl” siden 2012. Så DTL nærer ingen bekymringer i forhold til, at udviklingen går den rigtige vej.

”Tværtimod. Og jeg tror et mere rimeligt og proportionalt sanktionsregime kun tilskynder til den adfærd, vi alle ønsker,” slutter Erik Østergaard.

I det hele taget omfatter lovforslaget en ordning, hvorefter reglerne om frakendelse af førerretten i anledning af overtrædelse af reglerne om største tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende tachografen adskilles fra færdselslovens øvrige frakendelsesregler.  

Udover DTL og 3F var ATL, DI-Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, Danske Busvognmænd og ITD bag den samlede melding ved foretrædet i Folketinget i dag.